Táncoktató

Táncoktató

A Táncoktató gyakorló iskolákban, fitness és táncklubokban, szabadidőközpontokban, művelődési házakban egy adott tánc stílus mozgásanyagát oktatja, szervezi és vezeti a tánc tanfolyamokat. A szakképesítéssel rendelkező képes: - a táncot hatékony rekreációs eszközként népszerűsíteni, - a stílusra jellemző mozgásanyag és a fittségi edzéstan elveit összekapcsolni, - a táncot örömforrásként, önkifejezésként megélni, és ezt közvetíteni, - a tánc közösségteremtő és - fejlesztő funkcióját megvalósítani, - a vendégekkel, tanítványokkal közvetlen, empatikus kapcsolatot kialakítani, - a tanfolyami résztvevők tudásszintjét, rekreációs igényeit felmérni, - a csoportdinamikai jelenségeket hatékonyan kezelni, - a táncstílus adta kompetenciahatárokat tiszteletben tartani, - a foglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat megvalósítani, - a trendváltozásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra, - a táncirányzat és az adott foglalkozás jellegének megfelelő zenét használni, - a stílusra jellemző bemelegítő és ritmusgyakorlatokat összeállítani, - a táncstílus alapmozdulatait, kombinációs lehetőségeit bemutatni és megtanítani, - koreográfiákat összeállítani és betanítani, - a technikai és tartáshibákat felismerni és javítani, - a sérüléseket lehetőség szerint megelőzni és az ízületeket védeni, - bemutatókat, színpadi produkciókat szervezni, összeállítani és lebonyolítani, - a tehetséget kiválasztani, és versenyekre felkészíteni.
Nyilvántartási szám: B/2020/003566

Képzésinformációk

Megnevezése: Táncoktató
Képzés-azonosító szám: SZFI-06-03
Képzés típusa: SZFI Felnőttképzés (ÁFÁ-val) - SZFI-FK

Jelentkezési feltétel: Érettségi.OKJ szakmai előképzettség: - 31 813 01 Sportoktató (aerobik sportágban)- 51 813 02 Csoportos fitness instruktor- 54 813 01 Fitness-wellness instruktor- 54 813 02 Sportedző (aerobik sportágban) - 54 212 09 Táncos (a tevékenység megjelölésével)SZJ szakmai előképzettség:- 4-0215-09 Táncos II.Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.

Képzési idő (félév): 3
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 600
Tandíj/Képzési díj 165 100 Ft - ÁFÁ-val /harmadév (teljes összeg 742 950 Ft)

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Klasszikus balett
- Kortárs-, modern technikák alapjai  - Kortárs- modern technikák
- Néptánc
- Anatómia (és prevenció)
- Anatómiai-élettani ismeretek
- Egészségtan
- Sportpedagógia, sportpszichológia
- Terhelésélettan
- Rekreáció
- Bevezetés a tánctörténetbe - Tánctörténet
- Zeneismeret(ek)
- A táncoktatás módszertana (kortárs-, modern táncok, társastáncok, színházi tánc)
- Képességfejlesztés 
- Elsősegélynyújtás gyakorlat
- Funkcionális anatómia
- Kreatív módszerek - Kreatív technikák - Előadóművészeti gyakorlat
- Színpadi tánc - Színpadi mozgás gyakorlata - Történelmi társastánc - Színpadra állítás, színpadi mozgás, színpadi tánc gyakorlata - Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata
- Biztonságtechnikai (alap)ismeretek
- Művészeti vállalkozás
Jelentkezés