Dr. habil. Kiss Gabriella

Dr. habil. Kiss Gabriella

tanár

Dr. habil. Kiss Gabriella

Művészettörténet, Egyetemes színháztörténet; Egyetemes drámatörténet; A színházművészet elmélete

Kiss Gabriella

 

Cím: PhD, Dr. habil.
Nem: nő
Születési év: 1970
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek): kiss.gabriella@kre.hukissgabi99@freemail.hu
Hivatali telefonszám: 0614832897

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2000
Tudományág: Irodalomtudomány
Disszertáció címe: Az előadás-elemzés szemiotikai módszereinek kritikája 
Oklevelet kiállító intézmény: Szegedi Egyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1993
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Oklevelet kiállító intézmény: Kossuth Lajos Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Debreceni Egyetem Dr. habil. 2007
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Színháztudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Pannon Egyetem (1996-2009)
Beosztás: egyetemi docens

Korábbi munkaadó: Szent István Gimnázium (1993-1996)
Beosztás: középiskolai tanár

Kutatási és oktatási szakterületek

Oktatott tantárgyak: Európai drámatörténet; Európai színháztörténet; Magyar drámatörténet; Magyar színháztörténet; Előadás-elemzés; Kultúra-Művészet-Színház; Dráma és színház kapcsolata; Alkalmazott színháztudomány

Kutatási területek: A magyar és német rendezői színház történeti és kortárs jelenségei; A nevetés polgári színházának története és kortárs emlékezete; Brecht drámáinak színpadi recepciótörténete, Színházi nevelés


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
Theatron Műhely (Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna, Dr. habil. Kékesi Kun Árpád, Dr. Schuller Gabriella, Tímár András)

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
1998- Theatron színháztudományi periodika szerkesztője
2007-2009
2009-
A színháztudomány mesterképzési szak akkreditációs anyagának kidolgozása a Pannon Egyetemen
A színháztudomány mesterképzési szak akkreditációs anyagának kidolgozása a KRE-n
 2014-  KRE MSZI Színháztudományi Tanszékének megbízott vezetője
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német felsőfok (egyetemi diploma)
angol „Trinity Grade 8” típusú (középfokú) nyelvvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
DAAD Programstipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst 1992
(6 hónap)
DAAD Jahrestipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst 1998-1999
(12 hónap)
Bolyai János kutatói ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia 2001-2005
Magyar Állami Eötvös ösztöndíj Magyar Ösztöndíj Bizottság  2006
Alexander von Humboldt Stipendium Alexander von Humboldt Alapítvány  2009-2010/2011-2012
(18 + 6 hónap)
     
     
     
     


Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Színház és Filmtudományi Bizottság tag (2000-), titkár (2012-)
Gesellschaft für Theaterwissenschaft Tag (1996-)
Magyar Szemiotikai Társaság Tag (1998-)
Színházi Kritikusok Céhe Tag (2005-)
 Magyar Drámapedagógiai Társaság                        Tag (2014-)  

 

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
1992 Universität München hat hónapos kutatóút
1998-1999 Freie Universität Berlin tizenkét hónapos kutatóút
2006 Freie Universität Berlin három hónapos kutatóút
2010 University of Humboldt Berlin oktatás a hungarológia BA és MA 
programban
2009-2010/2011 Freie Universität Berlin tizennyolc hónapos kutatóút
2013 University of Humboldt Berlin oktatás a hungarológia BA és MA 
programban
     
     
     


Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Niklosz Krisztina,
Pécsi Tudományegyetem
Kortárs német színház  
Tóth Viktória,
Pécsi Tudományegyetem
A trauma színháza  

Doma Petra,

Pécsi Tudományegyetem

Japán és magyar színésznő-képek a századfordulón  
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Szabó Judit,
Szegedi Egyetem
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói  2009
Benkő Krisztián,
Eötvös Lóránd Egyetem
Bábok és automaták. A testpolitika
antihumanisztikus hagyományai
2009
Kricsfalusi Beatrix,
Debreceni Egyetem
Vom Metadrama zum postdramatischen Theater.
Spielarten der dramatischen Selbstreflexion im 
zeitgenössischen deutschsprachigen Drama
2010
Dr. Karl Katschtaler (PhD),
Debreceni Egyetem
Latente Theatralität und Offenheit. Zum
Verhältnis vom Text, Musik und Szene in
Werken von Alban Berg, Franz Schubert und
György Kurtág (Habilitationsschrift)
2010
Czirák Ádám,
Freie Universität Berlin
Partizipation der Blicke. Szenerien des Sehens und Gesehenswerdens 2010
Somló Katalin,
Eötvös Lóránd Egyetem
Eine Erfolgsgeschichte: Das literarische Hörspiel in 
den fünfziger Jahren in Westdeutschland
2012
Lelkes Zsófia,
Debreceni Egyetem
A magyar táncház-mozgalom hatás- és recepciótörténete 2015
     
     

 

Publikációs lista

 

(MTMT)

Monográfiák

Bevezetés a színházi előadások világába. [Theatre Studies: An Approach for Advanced Leve]. Budapest, Korona, 1999.

(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. [Reflections on the Semiological Methods of Performance Analysis] Budapest-Veszprém, Orpheusz Kiadó - Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001.

A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből. [Theatre of Risk. On Contemporary Hungarian Theatre] Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006.

A magyar színházi hagyomány nevető arca: pillanatfelvételek. [The Laughing Face of the Hungarian Theatre Tradition] Budapest, Balassi, 2011.

"A színház csak ürügy" Színháztudomány közép(iskolás) fokon. [Theatre Studies. An Approach for Intermediate Level] Budapest, Theatron Műhely Alapítvány, 2014/4.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Kortárs tánc. [Contemporary Dance] Budapest, Kijárat, 2013. (Co-editor: Ádám Czirák)

Bárka-könyv. [15 years of Bárka Theatre] Budapest, Józsefvárosi Önkormányzat, 2015. (megj. előtt)

 

Könyvfejezetek

Individualität und Intertextualität - Die Individuumsproblematik im Spiegel einiger intertextuellen Verfahren in vier Dramen von Brecht. JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK, 1998. 161-171. 

Interszubjektivitás és intertextualitás - Az individuum-problematika négy Brecht-dráma intertextuális eljárásainak tükrében. [Intersubjekt and Intertext. The Discourse of (the) Individual in four Plays of Brecht] In. Hanus Erzsébet (ed): In honorem Bécsy Tamás. Pécs, 1998. 102-109.

Utószó Erika Fischer-Lichte A dráma története. A színre vitt identitás története című művéhez. [Postface to the Hungarian Translation of The History of Drama by Erika Fischer-Lichte] Pécs, Jelenkor, 2001. 703-713.

Előadáselemzés a „paradoxon kultúrájában”, avagy gondolatok a „színházszemiotika bűvös kaftánjáról” [Reflections on the Ends of Semiology of Theatre] In. Balázs Géza, Voigt Vilmos (ed.): A kezdetektől a máig. A magyar szemiotika olvasókönyve. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2003. 351-371.

Két ezredvégi Woyzeck-mozaik. A Büchner-dráma magyarországi recepciótörténetének egy színházi fejezete. [Reflections on two Mise-en-scènes of Woyzeck by Büchner] In. Nagy Imre, Merényi Annamária (ed.): „Mit jelent suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika. [What does it mean – romanticism?] Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2003. 360-368.

Az operett műfajának posztbrechti olvasatában rejlő lehetőségekről. [Musical comedies in the Post-Brechtian Discourse] In. Szőnyi György Endre (ed.): Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. [Worths and pictures] Szeged, JATEPress, 2003. 379-389.

A kockázat színháza. Előadáselemzés a „paradoxon kultúrájában”. [Performance Analysis in the Culture of the Paradox] In. Imre Zoltán (ed.): Átvilágítás. Magyar színház európai kontextusban. [Transillumination. Hungarian Theatre in European Context] Budapest, Áron Kiadó, 2004. 144-187.

Laboratorium der theatralen Phantasie - Brecht-Inszenierungen von Sándor Zsótér
BRECHT-JAHRBUCH, 2005. 300-320.

„Dráma” és „színház” között. Gondolatok a lapra írt és a színre vitt test textualitásáról és energetikusságáról egy kortárs dráma fordítói megjegyzése kapcsán. [Between Play and Stage. Ont the Textuality and the Theatricality of a transformated Jelinek’s Drama] In. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter (ed.): Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Budapest, Ráció, 2006. 408-421.

Wege des Dramas und Theaters in der ungarischen Moderne (Konzept), BERLINER BEITRÄGE, 2007.

Krétakörív. In. Nina Tintar (red.): Radu Afrim vs Árpád Schilling. TAMper 2: doi creatori de teatru, doua estetici, doua lumi teatrale.roi. Sf. Gheorge, 2007. Teatrul Andrei Muresanu, 33-41.

Színházi irónia. [Theatrical Irony. On the Mise-en-scènes by Árpád Schilling] In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (ed.): Alternatív színháztörténetek. [Alternative histories of the theatre] Budapest, Gondolat, 2008. 8-25.

Színházi energia. [Theatrical Energy. On the Mise-en-scènes by Sándor Zsótér] In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (ed.): Alternatív színháztörténetek. [Alternative histories of the theatre] Budapest, Gondolat, 2008. 42-58.

Színházi projektek. [Theatrical Projekts. On the Mise-en-scènes by Árpád Schilling] In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (ed.): Alternatív színháztörténetek. [Alternative histories of the theatre] Budapest, Gondolat, 2008. 82-98.

Egy meg nem született kötet margójára. Gondolatok a „siker receptjeinek” összetevőiről és a magyar színházi hagyományról. [On the Well Made Tradition in the Hungarien Theatre] In. Jákfalvi, M., Kékesi Kun, Á. (ed.): A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. [Theatre Studies Among Academic Disciplines] Budapest, L’Harmattan, 2009. 29-42.

Újra-játszás: A színház szemiotikájától A performativitás esztétikájáig (Utószó). [Postface to the Hungarian Translation of  The Transformative Power of the Performance by Erika Fischer-Lichte] In. Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Bp., Balassi, 2009. 267-299.

Inszenierte Erinnerungen. Historiografische Überlegungen zur Feigheit des heutigen ungarischen Theaters, BERLINER BEITRÄGE, 2010. 150-167.

Mit testesít meg a színész teste? Közhelyek egy kulcsfigura medialitásáról. [What is embodied by the Body of the Actor?] In. Lelkes Zsófia, Molnár Klára (ed.): Zwischen Kulturen und Disziplinen. Festschrift für Magdolna Balkányi. Debrecen, DEK, 2010. 7-13.

Határátlépés – idézőjelben. Gondolatok a magyar színházi hagyományról. [Transgressions and the Hungarian Theatre Tradition] In. Mestyán Ádám, Horváth Eszter (ed.): Látvány / Színház. Performativitás, műfaj, test. [Visual theatre. Performance, genre and the body] Budapest, L’Harmattan, 2006. 153-165.


Operettrózsaszín és kaposvárszürke. Ács János: Munkásoperett (1982, kaposvári Csiky Gergely Színház) [The Ironical Character of the Mise-en-scène of an Musical Comedy. Ács János: Munkásoperett, 1982] In. Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina (ed.): A magyar színháztudomány kortárs irányai. [Contemporary Trends in Hungarian Theatre Studies] Pécs, Kronosz, 2012. 111-118.

Wege des Dramas und Theaters in der ungarischen Moderne. In. Ernő Kulcsár-Szabó (Hg.): Geschichte der ungarischen Literatur. Frankfurt a. M., de Gruyter, 2013. 600-623.

A hiány tradícióképző ereje: a Philther-projekt Brecht-olvasata. [The Interpretation of de Recontraction on Hungarian Brecht-Mise en scenes] In. Balassa Zsófia, Görcsi Péter, P. Müller Péter, Neichl Nóra (szerk.): Hiány, csonkítás, kihúzás, elhallgatás a drámában és a színpadon. Pécs, Kronosz, 2014. 167-178.

 

 Cikkek tudományos folyóiratokban

Amit nekünk is tanulni kell (A dekódolás és megértés problémái napjaink színházi kultúrájában) [On Problems of Performance Analysis on Advanced Level] ISKOLAKULTÚRA, 1995/3-4. 45-53.

Orientációs pont nincs, csak struktúra - A nem-hagyományos térkoncepcióval dolgozó előadások szemiotikai notációjának problémái. [Reflections on the Notation of the Theatrical Performance] PRO PHILOSOPHIA, 1996./1. köteg 65-74.

Egy újfajta képiség színháza: egy előadáselemzési módszer próbája. [The Risk of Semiotic Analysis: An Example] IRODALOMTÖRTÉNET, 1997./1-2. 65-74.

A teatralizálás művészete - A színházi jelhasználat sajátosságai Heiner Müller Arturo Ui-rendezésében. [The Power of Thearicality. On Heiner Müller’s Mise-en-scène of Arturo Ui] LITERATURA, 1998/1. 63-78.

Játszmák vége - Csehov Ványa bácsi című darabja recepciótörténetének egy színházi fejezete. [Game Over - Reflections on two mise en scènes of Oncle Vanja by Chechow] THEATRON, 1. évf. 1. szám 99-104.

Mozaikok és puzzle-ok - A gesztikus jelhasználat sajátosságai a 90-es évek magyar rendezői színházában. [Mosaics and Puzzles. Gestic Languages of the Stage in the Contemporary Hungarian Theatre] THEATRON, 1. évf. 2. szám 73-80.

Színházi energia - Zsótér Sándor rendezéseiről. [Theatrical Energy. On the Mise-en-scènes by Sándor Zsótér] SZÍNHÁZ, 1999/6. 35-43.

Színházi atmoszférák - Színházi keretek. Berliner Theatertreffen 1999 [Theatrical Athmospheries. Berliner Theatertreffen 1999] THEATRON, 2. évf. 1. szám 75-88.

Megjegyzések a kilencvenes évek magyar Brecht-rendezései kapcsán: egy előadáselemzési módszer keretei. [Reflections on the mise en scènes of Brecht in the Contemporary Hungarian Theatre] THEATRON, 2. évf. 2. szám 47-57.

Színházi sztereotípiák - Gondolatok a 38. Berliner Theatertreffen kapcsán. [Theatrical Stereotypes. Berliner Theatertreffen 2001] THEATRON, 2002 /Nyár - 2001 / Ősz 92-109.; www.fil.hu/nkfp

Az aisztheszisz játékai, avagy gondolatok a színházszemiotika bűvös kaftánjáról [The Discourse of aisthetis on the Stage]www/nytud.hu/mtanyio/kissg.rtf

Színházi irónia - Mohácsi János rendezéseiről. [Theatrical Irony. On the Mise-en-scènes by Árpád Schilling] SZÍNHÁZ, 2002/8. 12-20.

A megszakítás esztétikája, avagy politikus színház a média korában - Zsótér Sándor Brecht-rendezéseiről. [The Asthetics of Disruption. Political Theatre in the Age of Media] ALFÖLD, 2004/10. 65-85.

Formakánon kontra koncepció. Gondolatok egy esszéről, egy terminusról és a színház politikusságáról. [„Formenkanon contra Konzeption”. On Political Theory and Theatre of Einar Schleef] SYMBOLON, 2005. 48-57.

„A kisiklás tapasztalata” Gondolatok a politikus színházról és a színház politikusságáról. [Reflections ont he Political Power of the Theatre] ALFÖLD, 2007/2. 60-78.

1998 - Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből. [1998 – Brecht on the Hungarian Stages]http://www.villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12349

A politizálás gyönyöre, avagy a gyönyör politikussága - Gondolatok a 2007-es Berlini Színházi Találkozóról. [Political Power of the Performance. Berliner Theatertreffen 2007]  KRITIKA, 2007/9. 13-19.

Elidegenítés – elmesélés – eltávolítás. Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből. [Reflections on Brecht’s plays on the Hungarian Stage] LITERATURA, 2007/4. 440-459.

Magyar dráma és színház a 20. században. [Hungarien Drama and Theatre in the 20. Century]  IRODALOMTÖRTÉNET, 2008/1. 71-101.

Újrajátszás: Gondolatok a színházi előadások emlékezetéről. [Reenactments and the Memories of the Performance] ALFÖLD, 2009/8. 70-84.

„Itt és most” Gondolatok a Berlini Színházi Találkozóról. [Yet and Now. Berliner Theatertreffen 2009] SZÍNHÁZ, 2009/9. 57-64.

„Debrecenben debreceniül” A népszínmű emlékezete Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában [The Theatrical Memory of the Volkstück in Jeremiás avagy Isten hidege by János Térey] ALFÖLD, 2011/9. 103-112. 

Hogyan testesül meg a színész teste? Gondolatok egy kulcsfigura gyávaságáról és a szerepkör színházi emlékezetéről [How is Embodied the Body of the Actor] HELIKON, 2011/1-2. 157-182.

A recycling játékai. Gondolatok a Berlini Színházi Találkozóról. [Games of the Recycling Berliner Theatertreffen 2011] THEATRON, 2012/3-4. 99-105.

A nevetés dramaturgiája. Gondolatok a „jól megcsináltság” színházi emlékezetéről”. [Dramaturgy of Laughing] Symbolon, 2012. 28-45.

Az újrajátszás emlékezete. Gondolatok a Katona József Színház Notóriusok-sorozatáról (2007-2013). [The Theatrical Memory of an Hungarian Reenactment] ALFÖLD, 2013/8. 88-100.

Mi nem történ(hetet)t meg Mohácsi után? Mohácsi János: 1916 A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, 1993. [Reception of the Mise-en-scène by János Mohács] THEATRON, 2013/2. 45-51.

Dráma – Színház – Társadalom 50. Berlini Színházi Találkozó [Drama-Theatre-Society: On the 50. Berliner Theatertreffen] THEATRON, 2013/2. 79-86.

Az Állami Áruház-paradigma. Gondolatok a cenzúra esztétikájáról és az operett-játszás hazai tradíciójának politikusságáról. [On the Theatre Aesthetic of the Censorship] ALFÖLD, 2014/12. megj. előtt

A hiány tradícióképző ereje: a Philther-projekt Brecht-olvasata. [The Brecht-Interpretation of the Philther-Projekt] LITERATURA, 2014/3. 288-295.

Szász János: Ványa bácsi, 1998. [The Recontraction of Uncle Vanya directed by János Szász]THEATRON, 2014/1. megj. előtt

Schilling Árpád: W-munkáscirkusz, 2001. [The Recontraciton of Woyzeck direkted by Árpád Schilling] THEATRON, 2014/2. megj. előtt 

 

 

Recenziók

Five book-reviews on Guido Hiss: Einführung in die Aufführunsanalyse. (Helikon, 1997/2. 203-205.); Erika Fischer-Lichte (Hrsg.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde (Theatron, 1999/3. 91-93.); Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater (Theatron, 1999/4. 105-106.); Lengyel György (szerk.): Színház és diktatúra a 20. században. (Színház, 2012/12.)

 

Fordítások

Erika Fischer-Lichte: Die Geschichte des Dramas I-II. Tübingen, Narr, 1992. /Erika Fischer-Lichte: A dráma története. A színre vitt identitás története. Pécs, Jelenkor 2001.

Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004. / Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Budapest, Balassi, 2009. 

Erika Fischer-Lichte: Die Zeichensprache des Theaters. In. Renate Möhrmann (Hrsg.): Theaterwissenschaft heute. Berlin, Dietrich Reimer 1990. 233-261. / Erika Fischer-Lichte: A színház nyelve. PRO PHILosophia,1995. 1. köteg 25-45. A fordító bevezetője 25-26.

Helga Finter: Das Kameraauge des postmodernen Theaters. In. Christian W. Thomsen (szerk.): Studien zur Ästhetik des Gegenwartstheaters. Heidelberg, 1985. Carl Winter 46-71. / 
Helga Finter: A posztmodern színház kamera-látása. Ellenfény, 1998/3. Szövegmelléklet

Robert Wilson: Mit dem Körper hören, mit dem Körper sprechen. Im Gespräch mit Holger Teschke. Theater der Zeit. Jahrbuch 1997. 47-48. / Robert Wilson: Testtel hallani, testtel beszélni. Theatron, 1998/2. 69-70.

Einar Schleef: Formenkanon contra Konzeption. / Einar Schleef: Formakánon kontra koncepció. In. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., 2000. Balassi 263-269.

Edward Bond: Theater und Realität. Theater der Zeit, 1999/3-4. / Edward Bond: Sarah Kane és a színház. In. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., 2000. Balassi 272-274.

Erika Fischer-Lichte: Verwandlung als ästhetische Kategorie. In. E.F-L., Friedemann Kreuder, Isabel Pflug (szerk.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde. Tübingen, Basel, Francke, 1998. 21-32. /Erika Fischer-Lichte: Az átváltozás mint esztétikai kategória. Megjegyzések a performativitás új esztétikájához. Theatron, 1999/3. 57-66.

Hans-Thies Lehmann: Die Inszenierung: Probleme ihrer Analyse. Zeitschrift für Semiotik, 1989. Bd. 11. Heft 1. 29-49. / Hans-Thies Lehmann: Az előadás: elemzésének problémái. Theatron, 2000/1. 46-60.

Erika Fischer-Lichte: Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Franfurter King Lear-Inszenierung. In. E.F-L., Harald Xarald (szerk.): Welttheater — Nationaltheater — Lokaltheater? Tübingen-Basel, Francke, 1993. 203-229. / Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyékok birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése. Theatron, 2000/2. 125-139.

Helga Finter: Der Körper und seine Doubles: Zur (De)konstruktion von Weiblichkeit auf der Bühne. Forum Modernes Theater, 1996/1. 15-32. / Helga Finter: A test és hasonmásai: a nő(i)ség színpadi (de)konstrukciójáról. Theatron, 2004/2-3. 45-56.

Erika Fischer-Lichte: Theater und Ritus (Vortrag) / Erika Fischer-Lichte: Színház és rítus. Theatron, 2007/1-2. 3-12.

Erika Fischer-Lichte: Lassen sich Aufführungen verstehen? (Vortrag) / Erika Fischer-Lichte: Megérthető-e az előadás? Theatron, 2008/1-2. 11-17.

Gabriele Brandstetter: „Körper-Transformationen in zeitgenössischen Tanz-Performances: Benoît Lachambre, MegStuart, Xavier LeRoy und Jeremy Wade“ / Gabriele Brandstetter: Test-transzformációk a kortárs táncperformanszokban. In. Czirák Ádám (szerk.): Kortárs tánc. Budapest, Kijárat, 2013. 95-118.

Gabriele Klein: Dance Theory as a Practice of Critique / Gabriella Klein: A táncelmélet mint a kritika gyakorlata. In. Czirák Ádám (szerk.): Kortárs tánc. Budapest, Kijárat, 2013. 201-220.

Sandra Umathum: Seven Easy Pieces, oder von der Kunst, die Geschichte der Performance Art zu schreiben. / Sandra Umathum: Seven Easy Pieces, avagy gondolatok a Performance Art történetírásának művészetéről. Theatron, 2013/2. 3-12.

 

Szépirodalmi alkotások

Ten reviews about contemporary Hungarian mise en scènes in: Színház, 1997/12. 12-13.; 1998/1. 41-44.; 2000/4. 21-22.; 2001/12. 12-13.; 2005/1. 6-8.; Kritika, 2002/2. 34-35.; 2003/12. 11-12.; revizoronline; Színház, 2012/7. 34-37.

Three interviews with Erika Fischer-Lichte (Theatron, 2000/1. 3-9.; SZÍNHÁZ, 2011/3) and Kornél Mundruczó and János Térey (Színház, 2005/1. 2-5.)

 

Nyilvános megjelenések

1997 (Veszprém, Hungary):  „The medium is the message” [On Heiner Müller’s Mise-en-scène of Arturo Ui], Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

1998 (Pécs, Hungary): Két ezredvégi Woyzeck-mozaik [Reflections on two Mise-en-scènes of Woyzeck by Büchner], Conference of the University of Pécs

1998 (Veszprém, Hungary): Mozaikok és puzzle-ok - A gesztikus jelhasználat sajátosságai a 90-es évek magyar rendezői színházában [Mosaics and Puzzles. Gestic Languages of the Stage in the Contemporary Hungarian Theatre,] Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

1998 (Budapest, Hungary): Egy vidám tudomány - A színházszemiotika oktatása az ország első Színháztudományi Tanszékén [Reflections on the Master of Arts-Program of Semiology of Theatre], Conference of the Hungarian Association of Semiotics 

2000 (Szombathely, Hungary): Értelmezésen túl - hatáson innen. A kortárs rendezői színház kihívásairól [Reflections on the Postdramatic Power of the Contemporary Theatre], Conference of the House of the Arts in Szombathely

2000 (Veszprém, Hungary): PosztBrecht - Egy előadáselemzési módszer keretei [Reflections on the mise en scènes of Brecht in the Contemporary Hungarian Theatre], Conference of Pannon University, Veszprém and the Hungarian Academy of Sciences

2000 (Szeged, Hungary): Mire jó az operett? [Musical comedies in the Post-Brechtian Discourse], Conference of the University of Szeged

2001 (Veszprém, Hungary): Postdramatische Tendenzen im zeitgenössischen Regietheater in Ungarn, Conference of University Pannon and the University of Erlangen

2001 (Budapest, Hungary) Az aisztheszisz játékai, avagy gondolatok a színházszemiotika „bűvös kaftánjáról” [The Discourse of aisthetis on the Stage], Conference of the Hungarian Academy of Sciences

2004 (Szombathely, Hungary): Naturalizmuson innen és túl, avagy mennyiben politikus a kortárs rendezői  színház [On the concept of naturalism in performance], Conference of the College of Szombathely on “The Young Georg Lukács and the Thalia Society”

2004 (Budapest, Hungary): Térey János: A Nibelung-lakópark (R: Mundruczó Kornél), Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts

2005 (Budapest, Hungary): Ibsen: Isten éltessen, Hedvig Ekdal! (R: Hudi László), Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts

2005 (Budapest, Hungary): Határát(nem)lépések - Gondolatok a magyar színházi hagyományról. [Reflections on the Transgresses in the Hungarian Theatre Tradition], Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts and the Institute of Research in Media Technology, Eötvös University

2005 (Tirgu Mures, Romania): Formakánon kontra koncepció. Gondolatok egy esszéről, egy terminusról és a színház politikusságáról [[„Formenkanon contra Konzeption”. On Political Theory and Theatre of Einar Schleef], Conference of the Theatre Academy, Tirgu Mureş

2006 (Debrecen, Hungary): „Dráma” és „színház” között. Gondolatok egy Jelinek-darab fordítói hozzáfűzései kapcsán [Between Play and Stage. Ont the Textuality and the Theatricality of a transformated Jelinek’s Drama], Conference of the Eötvös-University and the University of Debrecen and the ÁITK

2006 (Szigliget, Hungary): Kortárs magyar dráma és színház [Contemporary Hungarian Drama and Theatre], Conference of the JAK 

2006 (Debrecen, Hungary): A kortárs magyar dráma (Tasnádi István: Phaidra R: Schilling Árpád); Drama und Theater;  A politikus színház. Egy fogalom múltja, jelene és jövője, Habilitation process at the University of Debrecen

2007 (Budapest, Hungary): „In memoriam Bécsy Tamás”, Conference of the Hungarian Theatre Museum and Institute

2007 (Sepsiszentgyörgy, Romania): (Kréta)körív. Schilling Árpád pályaképe [Mise-en-scenes of Árpád Schilling], TAMper2 Conference of the Theatre Andrei Mureşanu

2007 (Budapest, Hungary): Egy meg nem született könyv margójára. Gondolatok a siker receptjeiről és a magyar színházi hagyományról. [On the Well Made Tradition in the Hungarian Theatre], Conference of Pannon University and the Hungarian Academy of Sciences

2007 (Debrecen, Hungary): A színházszemiotika határai [On the Limits of theatre semiotics], Conference of the College of Pálffy István at the University of Debrecen

2008 (Debrecen, Hungary): A színészi játék – szakmai beszélgetés Zsótér Sándorral [The Art of the Actor. Guest lecture with Sándor Zsótér], Conference of the College of Pálffy István at the University of Debrecen

2008 (Budapest, Hungary): Bécsy Tamás, a pedagógus [Tamás Bécsy as a teacher], Conference of the Hungarian Theatre Museum and Institute

2008 (Debrecen, Hungary): A színészi test medialitása [On the medialism of the body of the actor], Conference of the College of Hatvani István at the University of Debrecen

2009 (Bonn, Germany): Poszter: Jenseits der Illusion. Darstellung der spät- und postmodernen Horizontwandel in der ungarischen Theaterkultur im methodologischen Rahmen einer „Ästhetik des Performativen” (Fischer-Lichte) und eines „postdramatischen Blicks” (Lehmann), Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung

2009 (Berlin, Germany): Inszenierte Erinnerungen. Historiografische Überlegungen zur Feigheit des heutigen ungarischen Theaters, Guest lecture at the Humboldt Universität

2010 (Berlin, Germany): „Wolle die Wandlung”? Die Utopie der Wiederzauberung der Welt in einem Operetten-Lande, Conference of the projekt „Kulturen des Performativen” and the Freie Universität Berlin, Institut für Theaterwissenschaft

2010 (Budapest, Hungary): Jom és Terry-variációk (Természetes Vészek Kollektíva), Conference of Trafó, Centre of Contemporary Arts

2011 (Budapest, Hungary): Die Feigheit einer Theatertradition und die Performativität des (ungarischen) Lachtheaters, Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung

2011 (Berlin, Germany): Was gibt das heutige ungarische Lachtheater zu lachen? Überlegungen zum Theatergedächtnis einer „feigen” Theaterkultur, Conference of the „Arts of Science” im IBZ

2011 (Tirgu Mures, Romania): A nevetés dramaturgiája. A „jól megcsináltság” színházi emlékezete [Dramaturgy of Laughing], Conference of the Theatre Academy, Tirgu Mureş

2012 (Pécs, Hungary): Operettrózsaszín és kaposvárszürke. Ács János: Munkásoperett (1982, kaposvári Csiky Gergely Színház) [The Ironical Character of the Mise-en-scène of an Musical Comedy. Ács János, Munkásoperett, 1982], Conference of the University of Pécs

2012 (Budapest, Hungary): Mohácsi János, Játék a kastélyban, 2010, kaposvári Csiky Gergely Színház [The Anti-Well Made Play-Charakter of Molnár’s The Play in the Castle], Conference of Károli University and the Hungarian Academy of Sciences

2013 (Pécs, Hungary) Mi nem történ(hetet)t meg Mohácsi után? Mohácsi János: 1916 A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, 1993. [Reception of the Mise-en-scène by János Mohács]  Conference of the University of Pécs

2013 (Budapest, Hungary): Mi nem történ(hetet)t meg Mohácsi után? Mohácsi János: 1916 A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ, 1993. [Reception of the Mise-en-scène by János Mohács] Conference of the University of Pécs

2013 (Budapest, Hungary): Az újrajátszás archiváló emlékezete. Katona József Színház: Notóriusok I-IXI (2007-2013) [Ont he memory of the reenactment], Conference of Károli University and the Hungarian Academy of Sciences

2013 (Budapest, Hungary): Az Állami Áruház-paradigma. Gondolatok a cenzúra esztétikájáról és az operett-játszás hazai tradíciójának politikusságáról. [On the Theatre Aesthetic of the Censorship] Conference of Károli University and the University of Pécs and the Hungarian Academy of Sciences

2013 (Budapest, Hungary): Szász János: Ványa bácsi, 1998. [The Recontraction of Uncle Vanya directed by János Szász] Conference of Károli University and the Hungarian Academy of Sciences

2014 (Pécs, Hungary) A hiány tradícióképző ereje: a Philther-projekt Brecht-olvasata. [The Brecht-Interpretation of the Philther-Projekt] Conference of the University of Pécs

2014 (Budapest, Hungary): Schilling Árpád: W-munkáscirkusz, 2001. [The Recontraciton of Woyzeck direkted by Árpád Schilling] Conference of Károli University and the Hungarian Academy of Sciences

2014 (Budapest, Hungary) A Szentivánéji álom dramaturgiai olvasata és előadás-története [Reflections on the Dramaturgy and Reception History of Midsummer Night's Dream] Arany János Literature-Projekt in the Szent István Gimnázium 

2014 (Debrecen, Hungary) Ész és szenvedély kettőssége az irodalmi modernitás alkotói önmegértésének horizontjában [Reason or Passion in the Modernity] Disputa-Projekt in the Kossuth Lajos Gimnázium

2015 (Budapest, Hungary) A cselekvő gondolat tere. Kérdések és válaszok a Maladype Aranybogár programja kapcsán - Balázs Zoltánnal közösen [Reflections on the Aranybogár-Program of the Maladype Theatre] Conference of the University ELTE "Színház, dráma, nevelés"

2015 (Budapest, Hungary) Euripidész dramaturgiai újításai [Reflections on the Dramaturgy and Reception History of Euripides] OKTV Literature-Projekt in the Szent István Gimnázium

2015 (Pécs, Hungary) A színházi nevelés szemünk előtt be-, át-, szét- és talán megrendeződő diszciplináris tere [Reflections on the disciplinary statement of the Theatre Education in Hungarian] Conference of the University of Pécs "Rendezett tér"