Dr. Kékesi Kun Árpád

Dr. Kékesi Kun Árpád

tanár, képzésvezető
2009/2010., 2010/2011., 2011/2012.

Dr. Kékesi Kun Árpád

Kreatív írásgyakorlat (szakírás)

Születési év: 1972
Végzettség: ELTE BTK, 1995
Szakképzettség: angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és esztétika szakos előadó
Tudományos fokozat: PhD, irodalomtudomány
Jelenlegi munkahely, munkakör: Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszék, egyetemi docens
Elérhetőség: Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszék, Veszprém 8200, Egyetem utca 10.

Tagság:

1992–: Magyar Shakespeare Bizottság
1993–: Magyar Esztétikai Társaság
1996–: József Attila Kör
1997–: Magyar Színházi Társaság - Színikritikusok Céhe
1998–: Magyar Újságírók Országos Szövetsége
1998–: ITI Magyar Központja
1999–: MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottság
2002–: Organisation Internationale des Scénografes, Techniciens et Architectes de Théâtre
2004–: Alternatív Színházi Kutatóintézet

Az eddigi szakmai és oktatási teljesítmény bemutatása:

1995-98 között az ELTE BTK irodalomtudományi doktoriskolájának ösztöndíjas hallgatójaként, Szegedy-Maszák Mihály akadémikus témavezetésével készítettem el a disszertációmat, amelyet 1998 végén „summa cum laude” minősítéssel védtem meg. Az értekezés Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet címmel 2000-ben könyv formájában is megjelent, s P. Müller Péter szerint „elsőként tett kísérletet arra, hogy napjaink színháztudományi szakirodalmát feldolgozva bemutassa és gyakorolja azt a beszéd- és írásmódot, amellyel a kortárs színházi jelenségek, folyamatok, trendek tudományos igénnyel leírhatók és elemezhetők”. 1996 óta több egyetemen tanítottam megbízott előadóként, így az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén és a Német Tanszéken, a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszékén és a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén. A Veszprémi Egyetemen 1998-ban egyetemi tanársegédnek, 1999-ben adjunktusnak, 2002-ben docensnek neveztek ki. Tizenkét hazai és nemzetközi konferencián, eszmecserén vettem rész előadással, három hosszabb és mintegy tíz rövidebb tanulmányi-, illetve kutatóutat tettem külföldre az Osztrák-Magyar Akció, a Peregrináció és a Soros Alapítvány, az AMFK, az OTKA és az NKFP támogatásával. 1996 óta rendszeresen publikálok színházi tárgyú tanulmányokat egyes előadásokról és jelentős nemzetközi fesztiválok eseményeiről – eddig mintegy száz külföldi színházi előadást elemeztem írásaimban. 1998-tól a Theatron című színháztudományi periodika szerkesztőjeként, 2001-től főszerkesztőjeként tevékenykedem. Az 1998. évi Ünnepi Könyvétre jelent meg Tükörképek lázadása: A dráma és színház retorikája az ezredvégen című önálló kötetem, amelynek elismeréseként elnyertem a Soros Alapítvány egy éves irodalmi ösztöndíját. 1999-2001 között Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasaként, 2002-2005 között Bolyai János Kutatói ösztöndíjasként folytattam kutatásokat Rendezői színház a 20. században, illetve Az operajátszás tradíciói a kortárs zenés színházban témakörében. A 2001-2003 között az OTKA támogatásával, témavezetésemmel (és Dr. Kiss Gabriella részvételével) zajló, Az ezredforduló rendezői színháza című kutatás eredménye 20 publikáció lett. 2005-2009 között zajlik az OTKA újabb támogatásával és témavezetésemmel a Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése elnevezésű kutatási programom. 2002-2005, illetve 2002-2004 között részt vettem a Tradíció és innováció. A magyar színháztörténeti örökség 1920-1949 és a Recepció és kreativitás. A nyitott magyar kultúra című, az NKFP által kiemelten támogatott kutatási projektekben – az előbbiben a kutatás koordinátoraként is.

A szakmai, tudományos munkássághoz tartozó publikációk:

Önálló kötet:
- Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. Budapest – Pécs: József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 1998. 222 p.
- Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2000. 206 p.

Tudományos cikkek:
- Az értelem(hiány) keresztútjai. Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása. Literatura. 1996/1. 61-73.
- Színházelmélet és történetiség. PRO PHILosophia. 1996/ 4-5. 3-18.
- Drámaelmélet és történetiség. Egy Hamlet-olvasat példája. PRO PHILosophia. 1997/1-2. 63-97.
- A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza. SZÍNHÁZ. 1997/7. 22-29.
- Kosztolányi, Shakespeare, és a színházi kritika nyelve. Alföld. 1997/9. 66-74. + Kosztolányi-újraolvasó. Budapest: Anonymus Kiadó, 1998. 340-346.
- Új gyakorlat és ujjgyakorlat. Végzős rendezőhallgatók munkáiról. SZÍNHÁZ. 1997/9. 5-10.
- Textualitás és teatralitás. A modern és posztmodern dráma horizontváltása. Palimpszeszt.
- Fiatal kutatók lapja az Interneten + Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
- Textuality and theatricality. In: International Conference of PhD Students. Conference Proceedings. Miskolc, 1997. 43-49.
- A theoretikusnak állapotja. SZÍNHÁZ. 1997/12. 3.
- A színház és a posztmodern. Adalékok egy kapcsolat magyarázatához. Theatron. 1998. ősz, 19-49.
- Színház és tudomány I. (Bevezetés) Pesti Est Súgó. 1998/9. 90.
- Színház és tudomány II. (A színház autonómiája) Pesti Est Súgó. 1998/10. 90.
- Színház és tudomány III. (A szemiotika) Pesti Est Súgó. 1999/1. 98.
- Színház és tudomány IV. (A fenomenológia) Pesti Est Súgó. 1999/2. 98.
- Színház és tudomány V. (A dekonstrukció) Pesti Est Súgó. 1999/3. 90.
- Színház és tudomány VI. (A pszichoanalízis) Pesti Est Súgó. 1999/4. 80
- Színház és tudomány VII. (A feminizmus) Pesti Est Súgó. 1999/5. 98.
- Színház és tudomány VIII. (A befogadáselméletek) Pesti Est Súgó. 1999/11. 90.
- Színház és tudomány IX. (A kulturális materializmus) Pesti Est Súgó. 1999/12. 83.
- Színház és tudomány X. (A posztmodern) Pesti Est Súgó. 2000/1. 93.
- Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája. Theatron. 1999. tavasz, 29-35.
- Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről. Theatron. 1999. nyár-ősz, 13-21.
- A rendezés színháza, avagy a mise-en-scène művészete. Theatron. 2000. tavasz-nyár, 38-46.
- Teríték. Kortárs magyar dráma és színház. Alföld. 2000/12. 85-95. (Jákfalvi Magdolnával közösen)
- Hamlet-színház. In: William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. Pécs: Alexandra, 2001. 167-205.
- Mérlegre tett remény. Eötvös Péter Három nővér című operájának lyoni ősbemutatójáról. In: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Bp., 2002. 458-469.
- Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban. In: Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban. (Szerk.: Imre Zoltán) Budapest: Áron Kiadó, 2004. 9-22. + In: Teremtő befogadás. (Szerk.: Palló Gábor) Budapest: Áron Kiadó, 2004. 222-235.
- A színházi realizmus paradigmájának kialakulása. In: A modern színház születése. (Szerk.: P. Müller Péter) Bp., Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2004. 11-28.
- Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén. In: Múlt – jelen – jövő. Társadalomtudományok a változó világban. Bp., Akadémiai Kiadó, 2005. (megjelenés előtt)
- A színházi realizmus fogalmáról. In: A fiatal Lukács György és a Thália Társaság (Szerk.: Nemes Gáspár) Szombathely, Savaria University Press, 2005. (megjelenés előtt)
- Innovatív törekvések az európai színházban 1920-1949 között. In: Magyar színháztörténet 1920-1949. (Szerk.: Gajdó Tamás) Bp., Magyar Könyvklub, 2005. (megj. előtt)
- Beidegződéseink megbontása a színházban. www.trafo.hu
- Az új teatralitás és annak hatástörténeti helyzete. In: Új magyar irodalomtörténet. (Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Nemes Péter) Bp., Gondolat, 2005. (megj. előtt)
- A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról. Eső. 2005/2.
- A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája. In: „Határátlépések” (Szerk.: Mestyán Ádám) Bp., L’Harmattan, 2005. (megj. előtt)

Recenziók:
- Az előfeltevésmentesség paradoxonjai. (Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista prózaLiteratura. 1996/2. 277-86.
- „A pusztulás skálája.” (Christoph Ransmayr: Az utolsó világ) Palimpszeszt. Fiatal kutatók lapja az Interneten + Théléme. 1999/1. 100-105.
- Shakespeare-i magok új földben? (Kállay Géza: Nem puszta szó) Alföld. 1997/7. 84-91.
- Egy desztilláló tanulóévei. (Peter Brook: Threads of Time) Theatron. 1998. ősz, 115-117.

Művészeti cikkek:
- Egy mítosz alakváltozásai. (Robert Wilson: Persephone) Fényfüggöny. 1996. ősz, 4-5.
- Menekülés a paradicsomba. (Büchner: Leonce és Léna) SZÍNHÁZ. 1997/2. 14-16.
- Ein Goethe-Comic. (Goethe: Faust) SZÍNHÁZ. 1997/4. 10-13.
- Posztszovjet vízirevű. (Csehov: Sirály) SZÍNHÁZ. 1997/5. 6-10.
- A zsombor virágai. (Garcia Lorca: Yerma) SZÍNHÁZ. 1997/6. 19-22.
- Az érzékelés ünnepe. Wiener Festwochen 1997. SZÍNHÁZ. 1997/11. 7-13.
- Színházi kalauz. (Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem) SZÍNHÁZ. 1997/12. 4-7.
- Multimédiális enciklopédia. (Peter Greenaway: 100 Objects to Represent the WorldJUMP Kortárs művészeti magazin. 1997. ősz, 8.
- Háborús játékok. (Shakespeare: Sok hűhó semmiért) SZÍNHÁZ. 1998/1. 26-28.
- A harmadik légtér? Salzburger Festspiele 1997. Ellenfény. 1998/1. 69-73.
- A retorika színháza, a színház retorikája. (Bernhard: Ritter, Dene, Voss) SZÍNHÁZ. 1998/4. 24-27.
- Térképek. Salzburger Festspiele 1998. Ellenfény. 1999/1. 65-74.
- Az emlékezet mezsgyéi. Salzburger Festspiele 1999. Világszínház. 1999. tavasz-nyár, 137-156.
- Határátlépés. Wiener Festwochen 1999. Világszínház. 1999. ősz-tél, 149-167.
- A boldogtalanság kék madara. (Maaterlinck: A kék madár) Eső. 2000/1. 40-42.
- Anglia kertjében. (Shakespeare: II. Richárd) Zsöllye. 2000. szeptember, 43.
- A hatalom végzete. (Verdi: Álarcosbál) Zsöllye. 2000. október, 59.
- Kánon és kísérlet. Wiener Festwochen 2000. Criticai Lapok. 2000/10. 12-18.
- Tükröződések. (Kaija Saariaho: L’amour de loin) Zsöllye. 2000. november, 60.
- A gyötrelmek szigete. (Gluck: Iphigenia a tauroszok földjén) Zsöllye. 2001. február, 30.
- Megőrzés és megújítás. Salzburger Festspiele 2001. Theatron. 2003. tavasz, 73-91.
- Director’s cut. (Kleist: Pentheszileia) Zsöllye. 2002. október, 50.
- Tabló öt részletben. A Wiener Festwochen 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/9-10. 34-42.
- Az átmenet pillérei. A Salzburger Festspiele 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/12. 29-35.
- Jóleső provokáció. A Wiener Festwochen 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/9. 22-30.
- Az elvonatkoztatás nehézségei. A Salzburger Festspiele 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/12. 22-27.
- Ember az állatban. (La Fontaine meséi à la Robert Wilson) Zsöllye. 2004. április, 36.
- Tejfehér ingovány. (Britten: A csavar fordul egyet) Criticai Lapok. 2004/4-5. 3-5.
- Szemellenző nélkül. A Wiener Festwochen 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/8. 6-12.
- Idő: eltolódással. A Salzburger Festspiele 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/11. 20-25.

Könyvfordítás:
- Simon Cooper–Sally Mackey: Színháztudomány felsőfokon. [Theatre studies. An Approach for Advanced Level] Budapest: Orpheusz Kiadó, 2000. 325 p.

Tanulmányok, cikkek fordításai:
- Elinor Fuchs: A jelenlét avagy az írás bosszúja. A színház újragondolása Derrida nyomán. [Presence or the Revenge of Writing. Re-thinking Theatre After Derrida] SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-9.
- David George: A kétértelműségről. A performansz posztmodern elmélete felé. [On Ambiguity: Towards the Postmodern Theory of Performance] Theatron. 1998. ősz, 5-14.
- Testtel gondolkodni. Robert Wilsonnal beszélget Holm Keller. [Mit dem Körper denken] Theatron. 1998. tél, 71-72.
- Gerald Siegmund: A színház mint emlékezet. [Theater als Gedächtnis] Theatron. 1999. tavasz, 36-39.
- Peggy Phelan: Holtat játszani a kőben, avagy mikor nem rózsa a Rózsa? [Playing Dead in Stone, Or When is a Rose not a Rose?] Theatron. 1999. tavasz, 40-57.
- Thomas Postlewait: Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód. [History, Hermeneutics and Narrativity] Theatron. 1999. tavasz, 58-66.
- A fordítás kötelessége. Beszélgetés Antoine Vitezzel. [The Duty to Translate] Theatron. 1999. nyár-ősz, 35-41.
- Robert Wilson: Beszéd a Freud előtt. [R. W.'s Speech Before Freud] In: Színházi antológia. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 166-169.
- Alessandro Serpieri: A középkori hierarchia összeomlása a Lear királyban. [The Breakdown in Medieval Hierarchy in King LearTheatron. 2000. tavasz-nyár, 115-122.
- Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyak birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése. [Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Frankfurter King Lear-Inszenierung] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 123-136. (Kiss Gabriellával közösen)
- Patrice Pavis: A lapról a színpadra – nehéz születés. [From Page to Stage. A Difficult Birth] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 92-104. (Sipőcz Mariannal közösen)
- Philip Auslander: „Csak önmagad add!” Logocentrizmus és el-különböződés a színházelméletben. [„Just Be Yourself!” Logocentrism and Différance in Performance Theory] Theatron. 2004. nyár-ősz (megj. előtt)
- Jonathan Goldberg: Perspektívák: a doveri szikla és a reprezentáció feltételei. [Perspectives: Dover Cliff and the Conditions of Representation] Theatron. 2004. nyár-ősz (megj. előtt)

Egyéb:
- Posztmodern glosszárium. SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-19. (Jákfalvi Magdolnával közösen)
- Benne a jövőben. Bécsy Tamással beszélget Kékesi Kun Árpád. Theatron. 1998. tél, 5-14.
- Kean-vallatás. Raymund FitzSimons: Edmund Kean. Thália Színház, 2001. (műsorfüzet)
- Kérdések könyve. A Trafó 2004/2005-ös évadjának „Határeset” című előadássorozatához
- A Magyar Virtuális Enciklopédia alábbi szócikkei: Fenomenológia a színházelméletben, Dekonstrukció a színházelméletben, Pszichoanalízis a színházelméletben, Feminizmus a színházelméletben, Befogadáselméletek a színház vizsgálatában, Kulturális materializmus a színházelméletben, Realista és naturalista dráma és színház)

Nemzetközi kapcsolatok:
1998–: School of Arts, University of Surrey, London
1999–: Institut für Theaterwissenschaft, Universität Wien
2002–: OISTAT Education Commission