Táncos II. (színházi táncos)

Táncos II. (színházi táncos)

Képzésvezető:

Sinkó Réka

modern tánctechnika

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Táncos II. (színházi táncos)

A Táncos II. (színházi táncos) szakmai képzést elvégzett táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A színházi táncos tevékenységét a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el. A szakképesítéssel rendelkező képes: próbarendet értelmezni, fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra, gyakorlaton részt venni, próbán részt venni, új darabot betanulni, régi darabot felújítani, markírozni (lejáró próbán részt venni), színpadot bejárni, főpróbán részt venni, előadásban részt venni, vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni, mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni. A Táncos II. (színházi táncos) ismeretanyag a Táncos II. (kortárs-, modern táncos) szakiránynak is részét képezi.

Képzésinformációk

Megnevezése: Táncos II. (színházi táncos)
Képzés-azonosító szám: SZJ 4-0215-09;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 10/25
Képesítések köre: 2109 óra nappali /1266 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 125 000 Ft / harmadév (teljes összeg 750 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Klasszikus balett
- Kortárs-, modern technikák alapjai I.-II. - Kortárs- modern technikák
- Tánctechnikai specializáció
- Emelés
- Színpadi tánc II. - Színpadi mozgás gyakorlata - Történelmi társastánc - Színpadra állítás, színpadi mozgás, színpadi tánc gyakorlata - Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata
- Néptánc
- Kreatív módszerek I.-II. - Kreatív technikák - Előadóművészeti gyakorlat
- Képességfejlesztés I.-II.
- Színészmesterség (gyakorlata) I.-II.
- Balettelmélet
- Anatómia (és prevenció)
- Művészettörténet (rövid) - Művelődéstörténeti és művészettörténeti korszakok - Művészetek története
- Bevezetés a tánctörténetbe - Tánctörténet I.-II.
- Zeneismeret(ek)
- Repertoire I.-II. - Előadóművészeti gyakorlat - Színpadi gyakorlat
- Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
- Szakmai idegen nyelv (szakmai angol nyelv)
- Művészeti vállalkozás
- Egyéni/csoportos felkészülés
Jelentkezés