Színpadi gépkezelő és berendező

Színpadi gépkezelő és berendező

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Színpadi gépkezelő és berendező

  A szakképzést megszerző hallgató színházak, művelődési létesítmények, stúdiók és szabadtéri színpadok díszletezéssel kapcsolatos feladatait látja el. A színpadi gépeket és a színpadgépészeti rendszereket kezeli és üzemelteti. Szállítja és beállítja a díszleteket, bútorokat, kellékeket. Szakszerűen ellátja a szállítással és beállítással kapcsolatos anyagmozgatási, kötözési és rögzítési feladatokat.   Az előadások alatt és közben rendezői utasítás alapján elvégzi a színpadkép-változásokat.  
Engedélyszám: E/2021/000116 

Képzésinformációk

Megnevezése: Színpadi gépkezelő és berendező
Képzés-azonosító szám: SZJ 3-0413-16-14; engedélyszám: E/2021/000116;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Alapfokú iskolai végzettség (érettségi előnyt élvez), vagy a Dobbantó program elvégzése.
Végzettség: SZGT SZJ felső középfokú rész-szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 18 hónap
Létszámkeret: 10/25
Képesítések köre: 400 óra
Tandíj/Képzési díj 150 000 Ft / harmadév (675 000 Ft teljes összeg)
Rész-szakképesítés: igen

Képzésprogram

1. Alapadatok
A képzési és kimeneti követelmény alapján szervezhető szakmai oktatás:
1.1. Megnevezése: Színpadi gépkezelő és berendező
1.2. Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat
A képzési és kimeneti követelmény alapján szervezhető szakmai oktatással megszerezhető szakképesítés:
1.3. Megnevezése: Színpadi gépkezelő és berendező
1.4. Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 3
1.5. A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 3
1.6. A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint: 3
1.7. A képzés célja:
Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a színpadgépészeti berendezések különböző formáit, azok kezelését és működését, és azok szállítási módjait. Ismerik a színpadra és színházra vonatkozó általános biztonságtechnikai, tűz- és munkavédelmi előírásokat, a színpadi díszletezési munkák biztonságos munkafogásait. Alapfokon ismerik a műszaki rajz készítésének módjait, ismeri a szcenárium jelöléseit, a különböző dokumentumfajtákat, mint a szcenárium, a karbantartási napló, tűz- és munkavédelmi dokumentációk. 
1.8. A képzés célcsoportja:
Ez a képzés azoknak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek és gyakorlat birtokában színházban, előadóművészeti intézményben, rendezvényszervező cégnél szeretnének elhelyezkedni színpadi gépkezelő és berendezőként vagy ezen területen dolgoznak, de még nem rendelkeznek végzettséggel.
1.9. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A színpadi gépkezelő és berendező a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes a színpadtechnikai alaptevékenységek gyakorlati kivitelezésére vezetői instrukciók alapján, színpadi díszítői és színpadi gépkezelői tevékenységek ellátására, mely magában foglalja a színpadi alsó- és felsőgépezet kezelését is.
Képes értelmezni a színpadtechnikai eszközök működési leírását, alapfokon képes a műszaki rajzok, tervek, a szcenárium jelöléseinek értelmezésére a díszítői és színpadi berendezői munkája során.
Munkáját képes dokumentálni.
Vezetői irányítással és felügyelettel képes üzemeltetni, karbantartani a színház- és rendezvénytechnikai eszközöket. Ismeri és alkalmazza a színpadon használatos biztonságtechnikai előírásokat.
 
2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
2.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
2.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges
2.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
2.4. Pályaalkalmassági követelmény: nem szükséges
2.5. Egyéb feltételek: -

3. Tervezett képzési idő
3.1. A képzés óraszáma: 400 óra
Előzetes tudás beszámítás a képzésen résztvevő kérésére figyelembe vehető, mely csökkenti a képzésbe való részvétel óraszámát.
3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 20 %, 80 óra

4. Tananyagegységek
A képzés tananyagegységeinek megnevezése[1]: Óraszáma:
4.1 Munkavállalói ismeretek 8 óra
4.2 Biztonságtechnikai alapismeretek 16 óra
4.3 A műszaki ábrázolás alapjai, világítástechnikai és hangtani alapok 90 óra
4.4 Színpadtechnika 286 óra

4.1. Tananyagegység[2]
4.1.1. Megnevezése[3]: Munkavállalói ismeretek
4.1.2. Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a tananyagegység eredményes teljesítésével megismerjék a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenységük során alkalmazni tudnak.
4.1.3. Megvalósítása során alkalmazott munkaformák: frontális
egyéni
páros
csoportos munka
kontaktóra (jelenléti, online video óra)
távoktatás
4.1.4. Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek: előadás
magyarázat
megbeszélés
bemutatás, szemléltetés
rendszerezés
egyéni feladatmegoldás
gyakorlati feladatmegoldás
4.1.5. Óraszáma[4]:  8 óra
4.1.6. Beszámítható óraszáma[5]:  4 óra
4.1.7 A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:
1. Megtanítandó és elsajátítandó témakör megnevezése, (óra)száma: Munkavállalói alapismeretek – 8 óra
Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése: Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Munkanélküliség, álláskeresés
4.1.8. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i): A tananyagegység elvégzéséről külön igazolás nem kerül kiadásra.

4.2. Tananyagegység
4.2.1. Megnevezése[6]: Biztonságtechnikai alapismeretek
4.2.2. Célja: A tananyagegység célja, hogy a résztvevők a tananyagegység eredményes teljesítésével elsajátítsák a színházi, rendezvénytechnikai műszaki háttér kiszolgálásához szükséges biztonságtechnikai ismereteket a szakterület elvárásainak megfelelően. A képzésben résztvevő a tananyagegység elsajátítása után rendelkezzen az alábbi feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai elméleti ismeretekkel:
  • a színházra, rendezvénytechnikára vonatkozó biztonságtechnikai előírások alkalmazása;
  • a raktározásra vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása;
  • egyéni védőeszközök használatának ismerete a munkavégzésnek megfelelően.
4.2.3. Megvalósítása során alkalmazott munkaformák: frontális
egyéni
páros
csoportos munka
kontaktóra (jelenléti, online video óra)
távoktatás
4.2.4. Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek: előadás
magyarázat
megbeszélés
bemutatás, szemléltetés
rendszerezés
egyéni feladatmegoldás
gyakorlati feladatmegoldás
4.2.5. Óraszáma[7]:  16 óra
4.2.6. Beszámítható óraszáma[8]:    8 óra
4.2.7 A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:
1. Megtanítandó és elsajátítandó témakör megnevezése, (óra)száma: Munkavédelem – 8 óra
Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése: Színházi és rendezvénytechnikai munkavédelem.
Általános munkavédelmi rendeletek és szabályok; a munkavédelem fogalmának meghatározása.
Az elsősegélynyújtás szabályai sérülés, rosszullét vagy áramütés esetén.
Munkavédelmi védőfelszerelések és -eszközök.
A színpadi munkára vonatkozó általános munkavégzési előírások, az anyagmozgatás, a szállítás és a szerszámok használatának biztonsági előírásai.
Egészségügyi munkavédelmi és biztonságtechnikai követelmények a próbák, előadások és rendezvények lebonyolításánál.

2.
Megtanítandó és elsajátítandó témakör megnevezése, (óra)száma: Tűzvédelem – 8 óra
Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: A tűzvédelem célja, szerepe és alapkövetelményei, különös tekintettel a színpadi munkavégzésre.
Színpadi építés, bontás; a próba és az előadás tűzvédelmi előírásai.
Tűzriadóterv tartalmának ismertetése.
Nézőtéri székek elhelyezésének, a közlekedési útvonalak, kijáratok tűzvédelmi rendje.
Vészkijáratok, ajtók nyitási iránya, színpadi ajtók, színpad körüli folyosók mérete és tűzszakaszhatárok kialakításának tűzvédelmi előírásai.
A vasfüggöny működtetése és szerepe a tűzvédelemben.
4.2.8. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i): A tananyagegység elvégzéséről külön igazolás nem kerül kiadásra.

4.3. Tananyagegység Jelentkezés
4.3.1. Megnevezése[9]: A műszaki ábrázolás alapjai, világítástechnikai és hangtani alapok
4.3.2. Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők a tananyagegység sikeres teljesítésével elsajátítsák a színházi, műszaki háttér kiszolgálásához szükséges alapismereteket a terület elvárásainak megfelelően.
4.3.3. Megvalósítása során alkalmazott munkaformák: frontális
egyéni
páros
csoportos munka
kontaktóra (jelenléti, online video óra)
távoktatás
4.3.4. Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek: előadás
magyarázat
megbeszélés
bemutatás, szemléltetés
rendszerezés
egyéni feladatmegoldás
gyakorlati feladatmegoldás
4.3.5. Óraszáma[10]: 90 óra
4.3.6. Beszámítható óraszáma[11]: 30 óra
4.3.7. A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:
1. Megtanítandó és elsajátítandó témakör megnevezése, (óra)száma: Műszaki ábrázolás alapjai – 78 óra
Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése: Alaprajz készítése (alapismeretek)
Metszet készítése