Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus)

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus)

Szakmai gyakrolat

Technikum

Technikum
weboldal

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus)

A modern előadó-művészet, nagy formátumú előadások csak korszerű színpadtechnikával valósíthatók meg. A színpad-technikai berendezések számítógép alapú vezérléssel és magasan képzett színházi szakemberek közreműködésével együttesen biztosítják az előadás szakmai és művészeti minőségét. A XXI. század színpada a fény, hang, szcenika tudományának találkozóhelye. Felemelő érzés alkotótársnak lenni egy mai produkcióban. A Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus) képzés az előadó-művészeti és rendezvénytechnikai terület színpadmesteri, színpadi gépkezelői és berendezői, zsinórpadlás kezelői feladatainak teljes körű elvégzésére készít fel, egyben lehetővé teszi pl. a színházi műszaki vezető beosztás betöltését is.
A színházi és egyéb kulturális intézményekben színpadtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba színpadtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció színpadtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások színpadtechnikai folyamatait. Elsajátítja, végrehajtja a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán, valamint beprogramozza a látvány- és színpadtechnikai jeleket, melyek beállítását szükség szerint ellenőrzi és korrigálja. Rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat, előkészíti a kellékeket és a bútorokat. Beépíti a tervrajznak megfelelően a díszletet, telepíti a bútorokat és a kellékeket. Az előadás során felügyeli annak színpadtechnikai biztonságát, lebonyolítja színpadtechnikai tevékenységeit, üzemelteti a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. Betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A színpadtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez, a színpadtechnikával kapcsolatos biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket meghatározza.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus)
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0413-16-14;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 10/25
Képesítések köre: 1984 óra nappali / 794 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 148 000 Ft/ harmadév (esti) (teljes összeg 888 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Művelődéstörténet
- Ábrázolástechnika
- Biztonságtechnika
- Színpadtechnika
Jelentkezés