Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus)

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus)

Szakmai gyakrolat

Technikum

Technikum
weboldal

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus)

A modern előadó-művészet, nagy formátumú előadások csak korszerű színpadtechnikával valósíthatók meg. A színpad-technikai berendezések számítógép alapú vezérléssel és magasan képzett színházi szakemberek közreműködésével együttesen biztosítják az előadás szakmai és művészeti minőségét. A XXI. század színpada a fény, hang, szcenika tudományának találkozóhelye. Felemelő érzés alkotótársnak lenni egy mai produkcióban. A Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus) képzés az előadó-művészeti hatásvilágítás teljeskörű elvégzésére készít fel.
A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvények vizuáltechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez, részt vesz a próba vizuáltechnikai folyamatában. Begyűjti az információkat egy új produkció vizuáltechnikai igényeihez, a kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások vizuáltechnikai folyamatait, rendszerezi és megszerkeszti a vizuális anyagokat. Elsajátítja a vizuáltechnikai instrukciókat a próba folyamán, melyeket a szcenáriumban rögzít. Beprogramozza a látvány- és vizuáltechnikai jeleket, melyeket szükség esetén korrigál. Vizuáltechnikai előkészítői munkákat végez, beszereli és beállítja a vizuáltechnikai eszközöket. Felügyeli az előadás vizuáltechnikai biztonságát, betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat.Üzemelteti a vizuáltechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. Vizuáltechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus)
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0413-16-14;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 10/15
Képesítések köre: 1984 óra nappali / 794 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj 148 000 Ft / harmadév (teljes összeg 888 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Művelődéstörténet
- Ábrázolástechnika
- Biztonságtechnika
- Vizuáltechnika
Jelentkezés