Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus)

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus)

Tervezett oktatói névsor

Ditzmann Tamás

Szakmai gyakrolat

Technikum

Technikum
weboldal

Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus)

A modern előadó-művészet, nagy formátumú előadások csak korszerű színpadtechnikával valósíthatók meg. A színpad-technikai berendezések számítógép alapú vezérléssel és magasan képzett színházi szakemberek közreműködésével együttesen biztosítják az előadás szakmai és művészeti minőségét. A XXI. század színpada a fény, hang, szcenika tudományának találkozóhelye. Felemelő érzés alkotótársnak lenni egy mai produkcióban. A Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus) képzés az előadó-művészeti terület hangtechnikai feladatainak teljeskörű elvégzésére készít fel.
A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvényeken hangtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba hangtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció hangtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások hangtechnikai folyamatait, rendszerezi és megszerkeszti a hanganyagokat. Elsajátítja a hangtechnikai instrukciókat a próba folyamán, beprogramozza a hangtechnikai jeleket, rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat. Hangtechnikai előkészítői munkákat végez, beszereli a hangtechnikai eszközöket, beállítási munkákat végez, ha szükséges korrigálja azt. Felügyeli az előadás hangtechnikai biztonságát, betartja a biztonságtechnikai előírásokat, üzemelteti a hangtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A hangtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus)
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0413-16-14;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 1984 óra nappali / 794 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 148 000 Ft/ harmadév (esti) (teljes összeg 888 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Művelődéstörténet
- Ábrázolástechnika
- Biztonságtechnika
- Színpadi hangtechnika
Jelentkezés