Színész II. (színházi- és filmszínész)

Színész II. (színházi- és filmszínész)

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Színész II. (színházi- és filmszínész)

A szakképesítéssel ellátható munkaterület: A Színész II. Színházi- és filmszínész előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.
A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:
– ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel– és szabályrendszerét
– betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályokat
– az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési technikáit
– a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formá
 – a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat lát el
– felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt
– színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel során.

A jelentkező érettségire épülő iskolarendszerű szakképzést vagy felnőttképzés választhat.
Felvételire tudni kell: 5 vers, 2 monológ, 2 dal.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színész II. (színházi- és filmszínész)
Képzés-azonosító szám: SZJ 4-0215-07;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat (szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges (az előadói, színészi ismeretek elsajátításához szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok, képességek, készségek vizsgálata).
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 10/30
Képesítések köre: 2077 óra nappali / 1247 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 132 000 Ft / harmadév (teljes összeg 792 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
- Színészmesterség (gyakorlata)
- Vers- és prózamondás gyakorlata
- Beszédtechnika (színpadi) csoportos és egyéni gyakorlata1 - Beszéd- és színpadi gyakorlat (Színpadi beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata) I
- Ének - Hangképzés I.-II. - Ének és hangképzés egyéni és csoportos gyakorlata
- Színpadi tánc, I.-II. - Színpadi mozgás gyakorlata - Történelmi társastánc - Színpadra állítás, színpadi mozgás, színpadi tánc gyakorlata - Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata
- Táncművészet gyakorlatának alapjai 
- Színház- és filmtörténet - Színház-, film-, drámaelmélet és történet - Egyetemes és magyar színháztörténet
- Művészettörténet (rövid) - Művelődéstörténeti és művészettörténeti korszakok - Művészetek története
- Mozgóképtörténet - Egyetemes és magyar filmtörténet - Mozgóképelmélet
- A színház- és filmművészet elemélete, esztétikája (Dráma műalkotások története)
- Szakmai idegen nyelv (szakmai angol nyelv)
- Művészeti vállalkozás
- Egyéni/csoportos felkészülés
Jelentkezés