Színész I. (színházi- és filmszínész)

Színész I. (színházi- és filmszínész)

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Színész I. (színházi- és filmszínész)

A Színész I. a színházi- és filmszínész mesterszintje, a színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.
A képzés az SZFI-ben az iskolarendszerű szakképzésben és felnőttképzésben is tanulható.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színész I. (színházi- és filmszínész)
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0215-07;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. OKJ 54 212 03 "Színész II." vagy "Gyakorlatos színész" (a szakmairány megjelölésével). Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat. Szakmai gyakorlat időtartama: 2 év, illetve a Színész II. vagy Gyakorlatos színész szakképesítés gyakorlati képzési ideje 50 %–ának megfelelő igazolt színpadi szakmai gyakorlat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés-ráépülés.

Képzési idő (félév): 2
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 961 óra nappali tagozaton / 577 óra estin
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 180 000 Ft / harmadév (esti) (teljes összeg 540 000 Ft)
Ráépülés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Színészmesterség (gyakorlata) I.
- Színészi beszéd gyakorlata
- Színészi beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata
- Színészmesterség (gyakorlata)3 I. - Énekes színjátszás gyakorlata
- Színpadi tánc1, I. - Színpadi mozgás gyakorlata - Történelmi társastánc - Színpadra állítás, színpadi mozgás, színpadi tánc gyakorlata - Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata
- Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei  
- Egyéni/csoportos felkészülés
Jelentkezés