Klasszikus zenész II. (magánénekes)

Klasszikus zenész II. (magánénekes)

Képzésvezető:

Cser Krisztián

Ének, korrepetíció, kamarazene, hangegészségtan,

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Klasszikus zenész II. (magánénekes)

A klasszikus-zenész, mint magánénekes, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, zenés színházi előadásokon, hanglemez felvételeken, rádió- és televízió felvételeken, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket. A magánénekes szakirányt végző képes az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni, a játszott műveket formailag és harmóniailag elemezni, összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására, technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra és a zeneművek önálló megtanulására.
 

Képzésinformációk

Megnevezése: Klasszikus zenész II. (magánénekes)
Képzés-azonosító szám: SZJ 4-0215-05;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli. Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gégészeti szakvélemény).
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 1247 óra esti tagozat
Tandíj/Képzési díj 166 000 Ft / harmadév (teljes összeg 996 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Ének
- Korrepetíció
- Kötelkező zongora
- Szolfézs
- Ritmusgyakolrat
- Zeneelmélet - Zenei alapismeretek
- Zenetörténet
- Kamarazene
- Beszédtechnika (színpadi) csoportos és egyéni gyakorlata
- Hangegészségtan
- Népzene
- Dalirodalom
- Színészmesterség gyakolata
- Kreatív önfejlesztés
- Zenei munkaképesség megőrzése
- Komplex elméleti fejlesztés
- Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
- Szakmai idegen nyelv
- Művészeti vállalkozás
- Egyéni/csoportos felkészülés
 
Jelentkezés