Klasszikus zenész I. (magánénekes)

Klasszikus zenész I. (magánénekes)

Képzésvezető:

Cser Krisztián

Ének, korrepetíció, kamarazene, hangegészségtan,

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Klasszikus zenész I. (magánénekes)

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés színházi előadásokon, - hanglemez felvételeken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket. A magánénekes szakirányt végző képes: az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, tisztán intonálni , a játszott műveket formailag és harmóniailag elemezni , összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között  életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására , technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra és a zeneművek önálló megtanulására. A Klasszikus zenész I. a magánénekes mesterszintje, a szakot elvégzők mesterszintű szakképesítéssel és szaktudással rendelkeznek.

Képzésinformációk

Megnevezése: Klasszikus zenész I. (magánénekes)
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0215-05;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: "Klasszikus zenész II." OKJ/SZJ végzettség. Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés-ráépülés.

Képzési idő (félév): 2 félév
Létszámkeret: 5/10
Képesítések köre: 577 óra esti tagozat
Tandíj/Képzési díj 198 000 Ft / harmadév (teljes összeg 594 000 Ft)
Ráépülés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Ének (főtárgy) 
- Korrepetíció II.
- Kötelező zongora II.
- Szolfézs II.
- Zeneelmélet
- Zenetörténet
- Kamarazene
- Beszédtechnika (színpadi) csoportos és egyéni gyakorlata2 - Beszéd- és színpadi gyakorlat (Színpadi beszédtechnika csoportos és egyéni gyakorlata)
- Hangegészségtan
- Népzene
- Dalirodalom
 
Jelentkezés