Képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező)

Képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező)

Szakmai gyakrolat

Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum (SZFI SZGT)


Képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező)

A divatstílus- és jelmeztervező széleskörű rajzi tudással, öltözék- és jelmeztervezői, valamint művészettörténeti, viselet- és jelmeztörténeti ismeretekkel rendelkező alkotó szakember. Művészeti és irodalmi műveltségét összekapcsolja tervezési és kivitelezési ismereteivel. Munkáját, gondolkodását inspirálja a folyton megújuló divat, a színház, a média és a film világa. Tanulmányai során megismerkedik a vizuális önkifejezés lehetőségeivel, különböző ábrázolási technikákat sajátít el. Komplex módon alkalmazza a térforma megfogalmazásának lehetőségeit, valamint a színtani ismereteit. Terveit nem csak papíron képes megjeleníteni. Ismeri a kivitelezési folyamatok részfeladatait, eszközeit, gépeit, a szakszerű és a minőségi munkavégzés módszereit. Iparművész tervező vezetése mellett szakterületének megfelelő részfeladatokat önállóan lát el. Részt vesz az anyagbeszerzésben, a kollekció összeállításában, a kivitelezési folyamatok vezetésében, divatfotózásban, katalógus készítésben, kiállítás építésben és divatbemutató szervezésében. Ismeri a viselettörténet és divattörténet korszakait, alkotásait, az aktuális trendeket, valamint a színház- és filmtörténet fő korszakaira jellemző öltözékek, jelmezek formai és technikai megoldásait. Terveiben, öltözék kiválasztásaiban figyelembe veszi a szín- és stílusismereti összefüggéseket. Jelmeztervező művész irányítása mellett részt vesz színházi produkciók létrehozásában, illetve a filmkészítés területén, a jelmezek kiválasztásában, kivitelezési folyamatok felügyeletében, a jelmeztervezési– és kivitelezési munkák minden fázisában. Tudását, tapasztalatait felhasználva, társalkotóként vesz részt a produkciók létrehozásában. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek divat- vagy jelmez- illetve látványtervező szakán folytatja.

Képzésinformációk

Megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező)
Képzés-azonosító szám: SZJ 4-0213-01;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Pályaalkalmassági vizsgálat (Szakmai adottságok, készségek felmérése).
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 2109 óra nappali /1266 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 148 000 Ft/ harmadév (esti) (teljes összeg 888 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Művészettörténet - Művészettörténeti alapismeretek - Művelődéstörténet
- Kortárs művészet és szakmai környezet 
- Népművészet
- Rajz, festés, mintázás I.-II. - Ábrázolási gyakorlat - Ábrázolástechnika - Rajz, festés, mintázás (gyakorlat)
- Anyagismeret
- Tervezés és gyakorlat
- Technológia
- Prezentáció
- Médiaművészeti alapismeretek
- Szakmai idegen nyelv (szakmai angol nyelv)
- Viselet- és jelmeztörténet - Viselettörténet - Stílustan és szaktörténet
- Divattörténet
- Designtörténet
- Bútor- és tárgytörténet
- Színház- és filmtörténet - Színház-, film-, drámaelmélet és történet - Egyetemes és magyar színháztörténet
- Drámatörténet
- Kreatív műhely - Tervezés és gyakorlat
- Munkahelyi egészség és biztonság - Munkavédelmi ismeretek előadó-művészeti munkaterületeken
- Digitális szakmai ismeretek
- Anyagismeret
- Divat- és jelmeztervezés - Tervezési alapismeretek - Tervezési alapok gyakorlat
- Tervezési gyakorlatok I.-II. - Divat-, díszlet- és jelmetervezési gyakorlat
- Látványtervezés - Mozgókép látvány- és koncepció tervezés alapjai
- Díszlettervek kivitelezése - Díszletkivitelezési ismeretek I.-II. - Színházi szcenika
- Színházak működése
- Színháztechnikai ismeretek
- Jelmezkivitelezési ismeretek - Öltözék- és jelmezkészítés, kivitelezés
- Művészeti vállalkozás
- Egyéni/csoportos felkészülés​​​​​​​
Jelentkezés