Hangtechnikus

Hangtechnikus

Képzésvezető:

Ditzmann Tamás

Hangosítás, műszaki rajz (digitális),

Szakmai gyakrolat

Technikum

Technikum
weboldal

Hangtechnikus

Egy összetett határterületi szakma a műszaki és művészeti ág között, a hangtechnika középfokú szintű művelője. Gyakorlati jártassága van a szerteágazó hangtechnikai tevékenységi körökben. Érti az eszközök működését és kezeli azokat. Jártas a klasszikus és modern zenei műfajokban, munkája során műszaki ismeretei segítségével hozzájárul a művészeti produkciók kiteljesedéséhez az élő hangosításban, a stúdió munkákban, a színházi és filmes produkciókban. A szükséges alapismereteken felül hatékonyan alkalmazza a mikrofonozás, felvétel készítés fortélyait, és a digitális utómunkát, az élő produkciók hangosítás, a média-, és film-hang készítése során. A képzést sikeresen elvégző hangtechnikus hangtani, felvételtechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hangtechnikus-etikai, angol műszaki nyelvi ismeretei birtokában tervező, szerkesztő, élő hangosítási tevékenységet végez. Hangtechnikai előkészítői, beállási munkákat, és utómunkálatokat hajt végre. Elkészíti a hangfelvételeket és megszerkeszti a hanganyagot. Vezető mérnök irányítása alatt komplex hangtechnikai feladatokat végez csapatban. Együtt dolgozik a társ szakterületek (látvány, média, színház) képviselőivel. Információkat gyűjt az új produkciók hangtechnikai igényeihez. A munkájával összefüggő dokumentációkat készít és kezel.

Képzésinformációk

Megnevezése: Hangtechnikus
Képzés-azonosító szám: SZJ 5-0211-16-13;
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 4 félév
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 2186 óra nappali / 868 óra esti tagozaton
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 148 000 Ft/ harmadév (esti) (teljes összeg 888 000 Ft)
Alapképzés: igen

Képzésprogram

Tantárgyak:
- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Művelődéstörténet
- Ábrázolástechnika
- Biztonságtechnika
- Zenei alapismeretek
- Hangtechnikai alapismeretek
- Színpadi hang
- Stúdióhang
- Médiahang
- Filmhang
Jelentkezés