Fotográfus (művészeti fotográfus szakirány)

Fotográfus (művészeti fotográfus szakirány)

Fotográfus (művészeti fotográfus szakirány)

A művészeti fotográfus olyan alkotó, aki a fotográfia technikai és formanyelvi alapjait ismerve érzéseit, gondolatait, véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével fejezi ki. Saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítja meg. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról. Helyesen alkalmaz fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközöket, ismeri azok jellemzőit, működését. Változatos digitális és analóg fotótechnikai eljárásokat használ, azokkal kísérletezik. Igény szerint készít alkotói és alkalmazott munkákat az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási lehetőségekkel és módszerekkel.

 

Képzésinformációk

Megnevezése: Fotográfus (művészeti fotográfus szakirány)
Képzés-azonosító szám: 5-0213-16-08
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű technikumi oktatás - ITO

Jelentkezési feltétel: Érettségi.Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés, technikus oklevél.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 5/20
Képesítések köre: 2059 óra nappali tagozaton / 824 óra estin
Tandíj/Képzési díj 148 000 Ft /harmadév (888 000 Ft teljes összeg)

Képzésprogram

Tantárgyak a művészeti fotográfus szakirányon:
- Munkavállalói ismeretek
- Munkavállalói idegen nyelv
- Tervezés és kivitelezés
- A vizuális tervezés szoftverei
- A vizuális tervezés alapismeretei
- Művészettörténet
- Rajz
- Technikai mediumok története és elemzése
- Képalkotás és konzultáció
- Képfeldolgozás
- Portfólió és tipográfia
Jelentkezés