Színész II. (Pantomimes szakirány)

Színész II. (Pantomimes szakirány)

Képzésvezető:

M. Kecskés András

Pantomim, Commedia dell'arte, Napjaink táncművészete, Színpadi gyakorlat

Színész II. (Pantomimes szakirány)

A szakképesítéssel ellátható munkaterület:
A Színész II. Pantomimes a pantomim művészet formanyelvének és elméleti alapjának ismeretében pantomimes tevékenységet végez, szervez, rendez önállóan a pantomim művészet, valamint a társművészetek területén (prózai színház, zenés színház, film, reklám, stb.) alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.
A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:
– ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel- és szabályrendszerét
– betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka- és balesetvédelmi szabályokat
– többszereplős mimodráma kanavászt ír, rendez
- mimográfiát készít, betanít
- irányított improvizációt koordinál
- hatékonyan támogatja a társművészeteket
- az adott produkciót meghatározó dramaturgiához igazodik
- megírja a pantomim kanavászt
- összehangolja elképzeléseit partnereivel
- technikai segítőket foglalkoztat
- a produkciót írásba foglalja és véglegesíti, művészi eszközrendszerével előadja
- marketing tevékenységet folytat, referencia anyagot készít

A képzés az érettségire épülő felnőttképzés mellett az SZFI-ben iskolarendszerű képzésben is tanulható.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színész II. (Pantomimes szakirány)
Képzés-azonosító szám: 4-0215-07
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi.Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges (Az előadói, pantomimes ismeretek elsajátításához szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok, képességek, készségek, jártasságok vizsgálata)
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 2077 óra nappali tagozaton /1247 óra estin
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 125 000 Ft / harmadév (teljes összeg 750 000 Ft)

Képzésprogram

Tantárgyak:
Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
- Elméleti alapfogalmak
- Analitikus testtechnika gyakorlat
- Drámai rögtönzés gyakorlat
- Stílusgyakorlat
- Kiegészítő mozgásformák-gyakorlat
Színháztudomány
Színpadra állítás gyakorlata
- Pantomim produkció létrehozásának gyakorlata
- A pantomimes szakmához kötődő egyéb elemek
- Aktuális művészeti és technikai ismeretek
- A pantomimes rendezéshez kapcsolódó projektek
- A komplex mímes tevékenység kivitelezésének gyakorlata
Jelentkezés