Színész II. (Pantomimes)

Színész II. (Pantomimes)

Képzésvezető:

M. Kecskés András

Pantomim, Commedia dell'arte, Napjaink táncművészete, Színpadi gyakorlat

Színész II. (Pantomimes)

A szakmai képzés során a hallgatók megszerezhetik a szükséges tudást ahhoz, hogy képesek legyenek a pantomim és a fizikai színház művészeti formanyelvének és elméleti alapjainak elsajátításával önálló pantomim-színészi és táncművészi tevékenységet végezni. A szakképesítéssel rendelkezők képesek megírni a kanavászt, vizsga pantomim és fizikai táncszínházi jeleneteket alkotni, mimográfiát készíteni, összehangolni elképzeléseit partnereivel, technikai segítőket foglalkoztatni, a produkciót írásba foglalni és véglegesíteni, marketing tevékenységet folytatni, referencia anyagot készíteni, alkalmazni a vonatkozó jogszabályokat, tájékozódni a hazai és külföldi irányzatokról, és alkalmazni a munkában – speciálisan a pantomimre és a fizikai táncszínházra vonatkozó – munka-és tűzvédelmi előírásokat.
A képzés az érettségire épülő iskolarendszerű szakképzés mellett az SZFI-ben felnőttképzésben is tanulható.
Engedélyszám: E/2021/000116

Képzésinformációk

Megnevezése: Színész II. (Pantomimes)
Képzés-azonosító szám: KKK 4-0215-07 / PK 02154090
Képzés típusa: SZFI SZGT Felnőttképzés - SZGT-FK

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat (Szakmai adottságok, készségek felmérése: Az előadói, pantomimes ismeretek elsajátításához szükséges fizikai, mentális, pszichés, intellektuális adottságok, képességek, készségek, jártasságok vizsgálata)
Végzettség: SZGT szakképesítés

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 960
Tandíj/Képzési díj 125 000 Ft /harmadév (750 000 Ft teljes összeg)

Képzésprogram

Tantárgyak:
 - Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken
- A mím meghatározó formai arculata
- A pantomimes produkciója és szereplése
- A pantomimes szakmához tartozó egyéb elemek
- Pantomimes produkció rendezés, Pantomimes produkció a társművészetekben
Jelentkezés