Színész I. (pantomimes) (fizikai színházi táncos)

Színész I. (pantomimes) (fizikai színházi táncos)

Színész I. (pantomimes) (fizikai színházi táncos)

A szakmai képzés során a tanulók megszerezhetik a szükséges tudást ahhoz, hogy képesek legyenek a pantomim és a fizikai színház táncművészeti formanyelvének és elméleti alapjainak elsajátításával önálló pantomim és táncművészeti tevékenységet végezni. A szakképesítéssel rendelkezők képesek megírni a kanavászt, vizsga pantomim és fizikai táncszínházi jeleneteket alkotni, mimográfiát készíteni, összehangolni elképzeléseit partnereivel, technikai segítőket foglalkoztatni, a produkciót írásba foglalni és véglegesíteni, marketing tevékenységet folytatni, referencia anyagot készíteni, alkalmazni a vonatkozó jogszabályokat, tájékozódni a hazai és külföldi irányzatokról, és alkalmazni a munkában – speciálisan a pantomimre és a fizikai táncszínházra vonatkozó – munka- és tűzvédelmi ismereteket. A Színész I. végzettség a pantomimes mesterszintű fokozata, mely az SZFI-ben a felnőttképzés mellett iskolarendszerű szakképzésben is tanulható.

Képzésinformációk

Megnevezése: Színész I. (pantomimes) (fizikai színházi táncos)
Képzés-azonosító szám: 5-0215-07
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi.OKJ Pantomimes és SZJ Színész II. végzettség.Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés-ráépülés.

Képzési idő (félév): 2
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 961 óra nappali tagozaton /577 óra estin
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 160 000 Ft / harmadév (teljes összeg 480 000 Ft)

Képzésprogram

Jelentkezés