Kulturális rendezvényszervező

Kulturális rendezvényszervező

Kulturális rendezvényszervező

KÉPZÉSPROGRAM

MODUL I. - ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ

01. A levélírás tartalmi, formai és nyelvhelyességi követelményei  
02. Ügyintézői feladatok, ügyviteli rend  
03. Általánosan használt ügyiratok  
04. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatos feladatok  
05. A pénzforgalommal kapcsolatos ügyintézés  
06. A munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok  

MODUL II. - ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA

07. Számítástechnikai alapismeretek, fájlkezelés  
08. Szövegszerkesztési alapismeretek  
09. Táblázat- és adatbáziskezelési alapismeretek  
10. Hálózati kommunikáció  

MODUL III. - VISELKEDÉSKULTÚRA ÉS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

11. Magatartás, viselkedés, illem, modor  
12. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei  
13. Hétköznapi kommunikáció, köznapi viselkedésformák  
14. Üzleti kommunikáció. A kereskedelmi tárgyalás  
15. Konfliktuskezelés  
16. PR kommunikáció, protokoll  

MODUL IV. - SZAKMAI KOMMUNIKÁCIÓ IDEGEN NYELVEN

17. Bemutatkozás, foglalkozás, család  
18. Szabadidős tevékenységek  
19. Közlekedés, utazás, turizmus  
20. Országismereti alapvető tudnivalók  
21. Étkezés, élelmiszerek, vendéglátási formák  
22. Egészség, orvosi ellátás  
23. Munkahelyi környezet, munkavállalás, önéletrajz  
24. Leggyakoribb hivatali feladatok  

MODUL V. - MARKETING- ÉS PR- ALAPISMERETEK

25. A marketing tartalma, szerepe a vállalati irányításban  
26. Piactípusok, piackutatás és a marketingstratégia kialakítása  
27. A marketingkutatás típusai és megvalósításuk a gyakorlatban  
28. A fogyasztói és a szervezeti magatartás jellemzői  
29. A szervezeti piacok. A vevő magatartásának elemzése  
30. Marketing-mix elemei és kialakításuk  
31. Reklám- és PR- tevékenység  
32. A marketing-mix kialakítása a gyakorlatban és illeszkedése a marketing stratégiához  

MODUL VI. - SAJTÓKAPCSOLATOK

33. Alapismeretek a sajtókapcsolatok területén  
34. Sajtótájékoztató szervezése  

MODUL VII. - RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

35. A rendezvények jellege, az előkészítés elméleti alapjai  
36. A rendezvények előkészítésének gyakorlati teendői  
37. A rendezvény szervezési folyamata és lebonyolítása  
38. A rendezvény utáni tevékenységek  

MODUL VIII. - VÁLLALATI PROMÓCIÓ ESZKÖZEI

39. A vállalati arculat kialakítása  
40. Reklámkampány-szervezés feladatai  
41. A vállalati arculatkialakítás és a reklámkampány-szervezés gyakorlati feladatai  
42. Szponzorációval kapcsolatos tevékenységek  

MODUL IX. - MARKETING-KÖRNYEZETI ELEMZÉS

43. SWOT-analízis lényege  
44. SWOT-analízis a gyakorlatban  

MODUL X. - MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELEMEI

45. A védjegyeztetés menete, szabályai

Képzésinformációk

Megnevezése: Kulturális rendezvényszervező
Képzés-azonosító szám: 4-0413-02
Képzés típusa: Felnőttképzések - FKT

Jelentkezési feltétel: Érettségi.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 2
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 250
Tandíj/Képzési díj 144 000 Ft /harmadév (432 000 Ft teljes összeg)

Képzésprogram

Jelentkezés