Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Közművelődési szakember

Egy település kulturális életének megszervezése sok-sok munkát kíván. Egy közművelődési szakembereknek össze kell hangolnia terveit a művelődés területén dolgozó más szakemberekkel is, például színházigazgatókkal, hangversenyszervezőkkel stb.

Fontos, hogy szeresse a települést, a városrészt vagy a kerületet, ahol dolgozik, hiszen odaadással kell ápolni az ottani hagyományokat, és tisztelni kell az ott élő embereket. Ahhoz, hogy a kistelepülésen az élet szórakoztató, pezsgő legyen, nem csak elkötelezettség és a település szeretete, hanem szakértelem is kell. Ezt a szakértelmet képviseli foglalkozása során a közművelődési szakember.

Munkája rendkívüli felkészültséget, munka iránti valós érdeklődést és nagy elhivatottságot követel. Mivel a közművelődési szakember tevékenységei révén nagy tömegekhez „szól”, és egy közösség életébe közvetlenül avatkozik be, ezért nagy a jelentősége annak, hogy mit és hogyan mond, tesz, hogyan képvisel. Tettei és szavai értékformáló, értékteremtő hatásúak lehetnek.
Engedélyszám: E/2021/000116

 

A közművelődési szakember szervesen kapcsolódik a helyi, a kisebbségi, a nemzeti és az egyetemes kultúrához, így rendszeresen együttműködik a társadalom különböző képviselőivel.

Feladata, hogy kutassa fel, ismerje meg a helyi társadalom polgárainak a kulturális szükségleteit, közéleti és szórakozási lehetőségeit, és ezek alapján biztosítson megfelelő művelődési alkalmakat, tevékenységeket számukra.

Fő feladata a helyi kultúra gondozása, a település természeti, kulturális, közösségi értékeinek ismertté tétele, a helyi tudás és a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi információk cseréjének elősegítése, és a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése.

Hatékonyságának segítése érdekében szervez helytörténeti, településismertető kiállításokat, helyi ünnepeket, műsorokat, bemutatókat, találkozókat, ötletbörzéket, "ki mit tud" jellegű fesztiválokat és vetélkedőket.

 • A közművelődés szakember segíti az egészséges életmód megőrzését is.
 •  
 • Támogatja egy-egy speciális helyzetű népességcsoport önsegítő, öntevékeny lehetőségeit, segíti a művelődési tevékenységekbe való bekapcsolódásukat.
 •  
 • Felkutatja és támogatja a népművészeti, hagyományőrző közösségek tevékenységeit, segítséget nyújt találkozók, fesztiválok szervezésében és azok népszerűsítésében.
 •  
 • Népszerűsíti a nemzeti, kisebbségi és a helyi ünnepeket, évfordulókat, a világi és az egyházi hagyományos ünnepeket, támogatja azok színvonalát és hatékonyságát a közművelődés lehetőségeivel.
 •  
 • A különböző korosztályok eltérő szórakozási igényeihez kulturált lehetőségeket szervez meg és kínál.
 •  
 • Civil közösségek számára érdekérvényesítő tanfolyami képzést szervez.
 •  

A közművelődési szakember tevékenységi köre nagyon változatos, így gyakran sokféle megnevezéssel illetik attól függően, hogy milyen munkakörben dolgozik: közösségfejlesztőn, népi játszóházi foglalkozásvezető, ifjúsági közösségszervező, gyermekjáték-szervező, idősprogram-szervező, művészeti- és művelődési szolgáltatásszervező, népfőiskola-szervező.

 

Képzésinformációk

Megnevezése: Közművelődési szakember
Képzés-azonosító szám: PK 04136003
Képzés típusa: SZFI SZGT Felnőttképzés - SZGT-FK

Jelentkezési feltétel: bármely min. főiskolai/BA szintű felsőoktatási diploma
Végzettség: SZGT szakképesítés.

Képzési idő (félév): 3
Létszámkeret: 10/20
Képesítések köre: 320
Tandíj/Képzési díj 132 000 Ft / harmadév (594 000 Ft teljes összeg)

Képzésprogram

Tantárgyak:
- A közművelődési intézmények és szervezetek szolgáltatásai, tevékenységük rendszere
- Kulturális vidékfejlesztés, stratégiai tervezésmódszertan
- Kulturális menedzsment
Jelentkezés