Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés szakirány)

Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés szakirány)

Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés szakirány)

A képzés célja zeneszerzők képzése, akik kiművelt zeneszerzői képességeiket és elméleti felkészültségüket egyéni jellegű, eredeti alkotásokban tudják alkalmazni. Zeneszerzői teljesítményükkel a nemzetközi zenei életben is gyümölcsöztetni tudják a hazai zenei felsőoktatásban nyert tapasztalataikat. Képesek a zenei alkotóművészet értékeit a szakmán belül és azon kívül képviselni, fejleszteni, tudatosítani, és ha kell, megvédeni. A zenei élet intézményeiben hasznos szolgáló és kezdeményező szerepet tudnak betölteni. Felkészültek a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra.

Képzésinformációk

Megnevezése: Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés szakirány)
Képzés-azonosító szám: 5-0215-05
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi.Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés-ráépülés.

Képzési idő (félév): 2
Létszámkeret: 5/10
Képesítések köre: 961 óra nappali tagozaton / 577 óra estin
Tandíj/Képzési díj 198 000 Ft / harmadév (teljes összeg 594 000 Ft)

Képzésprogram

Tantárgyak:
Zeneszerzés gyakorlat
- Zeneszerzés elmélet
- Kötelező zongora
- Hangképzés
- Szolfézs
- Zenetörténet
- Hangszerismeret-partituraolvasás
- Kórus
- Kötelező ütő
- Vezénylés
- Számozott basszus gyakorlat
- Népzene

 
Jelentkezés