Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakirány)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakirány)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakirány)

A Művészeti Grafikus Új Szakképesítés a régi, mára már megszűnt Grafikus OKJ képzéshez hasonló tematikájú, modernebb, államilag elismert képzéstípus. 

A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít.

Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytathat
Engedélyszám: E/2021/000116

Képzésinformációk

Megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakirány)
Képzés-azonosító szám: KKK 4-0213-01 / PK 02134006
Képzés típusa: SZFI SZGT Felnőttképzés - SZGT-FK

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Pályaalkalmassági vizsgálat.
Végzettség: SZGT szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 5/20
Képesítések köre: 900
Tandíj/Képzési díj 148 000 Ft /harmadév (888 000 Ft teljes összeg)

Képzésprogram

Tantárgyak:
Művészettörténet
- Rajz, festés, mintázás
- Anyagismeret
- Tervezés és gyakorlat
- Prezentáció
- Szakmai idegen nyelv
- Grafikus szaktörténet
- Grafikai ábrázolás és technika
- Grafikai tervezés
Jelentkezés