Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus szakirány)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus szakirány)

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus szakirány)

A művészeti és médiafotográfus olyan alkotó, aki szakmai tudásának: a fotográfia technikai és formanyelvi alapjai terén szerzett ismeretének birtokában képes érzéseit, gondolatait, véleményét a fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével kifejezni. Felhasználja a hagyományos és digitális forráskutatás, az etikus és kritikus információ-és inspirációgyűjtés lehetőségeit. A fotográfia és más képrögzítő technikák történetéről, elméleteiről és tendenciáiról 2 szerzett ismeretei hozzásegítik ahhoz, hogy saját ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítsa meg. Képes tájékozódni a szakma legújabb törekvéseiről, a fotográfiai és egyéb audiovizuális nyelvi és technikai eszközök és eljárások változásáról. Folyamatosan bővülő ismereteit alkotói és alkalmazott munkájában az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein egyaránt helyesen alkalmazza. Ismeri a piaci elvárásokat, a társadalmat foglalkoztató kérdésekre való reflektálás különböző módjait. Tisztában van a prezentációs, installációs, archiválási lehetőségekkel és módszerekkel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

Képzésinformációk

Megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus szakirány)
Képzés-azonosító szám: 4-0213-01
Képzés típusa: SZFI SZGT Iskolarendszerű oktatás (nappali/esti) - ION/E

Jelentkezési feltétel: Érettségi. Pályaalkalmassági vizsgálat (Szakmai adottságok, készségek felmérése).
Végzettség: SZGT SZJ emeltszintű szakképesítés.

Képzési idő (félév): 4
Létszámkeret: 5/15
Képesítések köre: 2109 óra nappali tagozaton / 1266 óra estin
Tandíj/Képzési díj Térítésmentes (nappali - 25 év alatt), 148 000 Ft/harmadév (teljes összeg 888 000 Ft)

Képzésprogram

Tantárgyak:
 
  1. Művészetelmélet és ábrázolás
Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
Emberábrázolás
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
2. Tervezés és technológia Anyagismeret
Anyagismeret
Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
3. Szakmai kommunikáció Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása
4.  Fotó és multimédia Fotó és multimédia elmélet
Felvételtechnika
Analóg és digitális labor
Álló- és mozgóképtörténet
Álló- és mozgóképelemzés
Fotó és multimédia gyakorlat
Állókép készítés és konzultáció
Mozgókép készítés és konzultáció
Világítástechnika
Analóg és digitális labor
Archiválás és prezentáció
Jelentkezés