ÁLLAMI TÁMOGATÁS ISKOLARENDSZERŰ SZAKMAI KÉPZÉSEKRE

 

A Színház és Film Intézet a 2018/2019-as tanévre is állami támogatást kap, mely több iskolarendszerű szakgimnáziumi képzését is érinti. A támogatás jelentős képzési díj kedvezményt tesz lehetővé a 25 éva latti jelentkezők számára az érintett képzésekben, a meghatározott létszámok erejéig.

A támogatott korlátozott létszámok miatt a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

- Színháztechnikus, szcenikus - 10 fő (benne: Színpadmester, Világítástechnikus, Rendezvénytechnikus, Kellékes, kellékkészítő, Színpadi hangtechnikus, Színpadi díszítő, berendező stb.)

- Színpad- és porindtechnikus - 10 fő

- Színpadi magasépítő - 10 fő

- Színpadi fénytervező - 5 fő (jelentkezés: Színháztechnikus, szcenikus OKJ végzettséggel)

- Táncos II. (kortárs-, modern táncos) -10 fő

- Táncos II. (színházi táncos) - 10 fő

- Táncos I. (kortárs-, modern táncos) - 10 fő (jelentkezés: Táncos II. OKJ végzettséggel)

- Táncos I. (színházi táncos) - 10 fő (jelentkezés: Táncos II. OKJ végzettséggel)

- Pantomimes (fizikai színházi táncos) – 10 fő

- Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (közönségkapcsolati szakember) - 10 fő (benne: Előadóművészeti jegyzpénztáros, Előadóművészeti közönségkezelő, Előadóművészeti program- és projektszervező, Előadóművészeti szervező)

A támogatott létszámkeretek erejéig 50%-os rendkívüli képzési díj kedvezményt biztosítunk, mely mellett további SZFI kedvezmények is igénybe vehetők. Több kedvezményre jogosultság esetén a képzés már 10.000,- Ft / hó részletfizetéssel elérhető.

Az iskolarendszerű képzések tanulói jogviszonnyal járnak, mely esetén diákigazolvány (pl. utazási-, belépődíj és egyéb) kedvezmények, TB jogviszony, egyéb szociális jogosultságok (pl. családi pótlék) igényelhetők.

A képzéseknek iskolarendszerben nappali tagozaton 25 év a korhatára, így azok jelentkezhetnek, akik még nem vettek részt iskolarendszerű szakképzésben és nem töltötték be a 25. életévüket.

Az oktatás hetente 3 alkalommal hétköznap esténként, vagy 2 alkalommal hétköznap esténként és 1 alkalommal szombaton történik.

SZFI igazgatás

 

AZ SZFI-BEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL IGÉNYBE VEHETŐ SZAKKÉPZÉSEK SZABÁLYOZÁSA:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nktv.) „37. § (1)70 A (...) magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti...” Az Nkt. „31. § (1) bekezdés c) (...) a tanulói jogviszony, (...) fenntartása - írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köthető.”

A Színház és Film Intézet Nonprofit Kft. (SZFI) magánfenntartású intézmény, melynek fenntarásában lévő Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium (SZFI SZG) nappali tagozatos iskolai oktatást, nappali és esti munkarend szerinti felnőttoktatást és felnőttképzést egyaránt végezhet. A 2017/2018-as tanévtől egyes szakképzéseiben összesen az SZFI SZG 80 főre vonatkozó támogatott létszámkeretet kapott. Ebből a szakképzési törvény (Szt.) 34/A. § (2) bek. alapján maximum 60 főt iskolarendszerű nappali tagozaton, maximum 20 főt felnőttoktatásban (nappali és esti munkarendben) használhat fel.

Magyarországon az első és a második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az Szt., valamint az Nkt. meghatározott feltételekkel – állami támogatással biztosíthatja a szakképző iskolai tanulók számára, az oktatás munkarendjétől függetlenül.(Szt. 1.§ (1) bekezdése és 29.§ bekezdései).

Az első szakképesítést minden esetben meg lehet szerezni állami támogatással a nappali oktatás munkarendje szerint (tehát felnőttoktatásban is, ha van iskola, amely megszervezi). Ez azt jelenti, hogy a tanuló még nem szerzett a magyarországi iskolarendszerben szakképesítést vagy csak iskolarendszeren kívüli „fizetős" képzést végzett. Erről a tényről a tanulónak nyilatkoznia kell!

„A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban (esti, levelező, távoktatás) kezdhet." (Szt.34/A.§ (4) bekezdése) „A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg." (Szt.29.§ (6) bekezdése)

Tehát a második szakképesítésért már csak felnőttoktatásban lehet állami támogatással tanulni - az Nkt. 60.§ (7) bekezdése alapján kizárólag esti, levelező és más sajátos munkarendben folyó képzés keretei között szerezhető meg, tehát nappali munkarend szerint nem!

Az állami támogatás az alábbi területekre terjedhet ki:

-       a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig, a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül,

-       a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére az Szt. 24.§ (3) és (4) be- kezdésében meghatározott kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév, a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló érettségi vizsga (bármely szakképző intézmény korábbi tanulója részére 1. alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is), 


-       a szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga (bármely szakképző intézmény korábbi tanulója részére 1. alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is),

-       a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első és második komplex szakmai vizsga és mindkét komplex szakmai vizsga esetén első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden esetben államilag támogatott az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és - az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével - a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Államilag támogatott az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig.

Összefoglalva tehát: az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel ellentétben a felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, az Nkt. szerinti köznevelési alapfeladat.

Államilag támogatott szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni a 2015/16. tanévtől:

-       Nappalira - nem felnőttoktatásra - az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és még nincs 25 éves.

-       Nappali rendszerű felnőttoktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Fontos leszögezni, hogy itt nincs felső korhatár!

-       Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ lehetővé teszi.

-       A végzettségekről/bizonyítványokról nyilatkoztatni kell a tanulót a beiratkozáskor.

2018.03.01.  SZFI szervezés

 

 

 

Új egyetemi képzések 2018 szeptembertől az SZFI-n!

Az SZFI a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával együttműködésben 2018. szeptembertől 10 diplomát adó szakirányú továbbképzést indít az előadó-művészeti és mozgókép szakterületeken. Jelentkezni 2018 május 31-ig lehet (videó).

Látogasson el székhelyünkre a Krisztina körúton

Intézményünk 2017. július 1-től új székhelyre költözik. Szeretettel várjuk Önöket új épületünkben (1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B.), mely érettségi utáni iskolarendszerű duális képzéseink elméleti óráinak, az előadó-művészeti képzéseink elméleti és gyakorlati óráinak, valamint a PTE MK-val közös egyetemi szakirányú továbbképzéseink egyes gyakorlati óráinak ad helyet a 2017/2018-as tanévtől.

Bővebben

Te mi leszel ha nagy leszel?

Hangmester vizsga

Iskolánk végzős Hangmesterei eredményes záróvizsgát tettek májusban a neves szakmai bizottság előtt. Gratulálunk Timár Domonkos tanár úr áldozatos munkájához és az eredményes vizsgához. Sikerekben gazdag pályát kívánunk Brutóczki Andrásnak, Kiefer Tibornak, Varga Mátyásnak és Váradi Dávidnak!

Bővebben

Magánénekes vizsga

Iskolánk végzős Magánénekesei májusban eredményes záróvizsgát tettek a neves szakmai bizottság előtt. Gratulálunk az eredményes záróvizsgához, és sikerekben gazdag pályát kívánunk Sárog Noéminek és Márfi Józsefnek!

Bővebben

Szcenikus vizsga

Iskolánk végzős Szcenikusai eredményes záróvizsgát tettek pénteken a neves szakmai bizottság előtt. Szűcs Gábor és Marnitz Márton színjeles vizsgája miatt "Fehér Holló- díjban" is részesült. Gratulálunk Ridinger János tanár úr áldozatos munkájához és az eredményes vizsgához. Sikerekben gazdag pályát kívánunk Andrási Barbarának, György Ádámnak, Jancsó Gusztávnak, Marnitz Mártonnak és Szűcs Gábornak!

Bővebben

Tanulj a Színház és Film Intézet-ben!

Érdekel a színház, film és média világa? Szívesen dolgoznál ezen a területen? Tanulj a legjobbaktól és kerülj be a szakma vérkeringésébe! Közel 100 képzés a Színház és Film Intézetben!

Operaünnep az SZFI közreműködésével

A Magyar Állami Operaház Britten 100. születésnapja alkalmából megtartott díszelőadása Csányi János igazgató úr rendezésében került színpadra november 22-én. A produkcióban számos közreműködő vett részt a Színház és Film Intézet padsorai közül. A Színész I. osztály mellett a Kellékes szak tanulóinak is elismerést hozott a bemutató, mely a pozitív fogadtatás következtében repertoáron lesz a következő évadban. Fotó: Blaskovits Eszter

Bővebben

Érdekel, milyen volt a Színész II. vizsga? Nézd meg képes beszámolónkat!

Az SZFI Színész II.-es hallgatóinak musical válogatásból és Feydeau Zsákbamacska című darabjából álló vizsgaelőadása július 26-án volt látható a Vörösmarty Színházban. (Fotó: Blaskovits Eszter)

Bővebben

Mozgókép- és animációs vizsgafilm

Szívből gratulálunk Kozma Ildikó tanárnőnek és Kirschner Balázs végzős diákunknak, aki Dinóbánat c. vizsgafilmjéért a júniusi OKJ záróvizsgán "Fehér Holló"-díjat kapott. Eredményes pályát kívánunk a továbbiakban Balázsnak!

Bővebben

Új képzések a TV2 Akadémiával közösen

Térábrázolás, rajztechnikák, animáció

TV stage manager, színházi ügyelő

Segédoperatőr

Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

Felvételvezető

Filmtechnika

Terepen a stáb

A fordulatos történet forgatókönyvét Bereményi Géza forgatókönyv-és drámaíró csoportja készítette. Majd hosszú hónapok szakmai előkészítését követően az intézet tanárainak és diákjainak együttműködésével 9 napon át tartott a forgatás Budapesten és Sződligeten, ahol a tanulók komplex formában, élményszerűen sajátíthatták el a filmes szakma háttériparának magas szintű művelését.

Forog a forgatókönyv

A forgatáson az intézet több osztálya dolgozott közösen

Köszönet

A Színház és Film Intézet ezúton fejezi ki köszönetét a Szívdobogás c. kisjátékfilm forgatásában közreműködő képzésvezetőknek, tanároknak, színészeknek, diákoknak, és mindazoknak a szervezeteknek, akik támogatást nyújtottak a forgatás létrejöttében.

Bővebben

Partnerek

Y Media MAgyar Nemzeti Filmalap Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar filmesgyakornok.hu
Új Budapest Filmstúdió 4 Studio Magyar Producerek Szövetsége je suis belle
Multifilm Megafilm Pelyhe Kft. MFE-HSA Sinarts
Use unused Magyar Állami Operaház Hungari Mozisokszöv Sparks Kecskemétfilm Korda Studios Tranzorg Ciróka bábszínház TV2 AKADÉMIA Madách Színház Budapesti Operettszínház Művészetek Palotája Szegedi Szabadtéri Játékok Szegedi Nemzeti Színház Magyar Színháztechnikai Szövetség Karinthy Színház Vígszínház

Web: City Media Group Kft.